5G Hub kehittaminen

5G HUB Vaasa

Med hjälp av projektet utvecklas 5G tekniken för industrins behov

Projektets målsättning är att undersöka och utveckla 5G-teknologin för industriellt bruk genom att testa och pilotera lösningar baserade på 5G teknologin. Målsättningen är att genom olika användingsändamål och behov producera resultat för industrins verkliga behov. Projektet grundar ett 5G testlaboratorium i Technobothnia genom ett skilt investeringsprojekt.

‹ Tillbaka