Regionala innovationer och försök

Finansieringen av regionala innovationer och försök (AIKO) bidrog till att säkerställa Finlands konkurrenskraft, öka tillväxten och dra nytta av resurser och kompetens på olika håll i landet. Genom att förbättra förutsättningarna för företagsverksamheten och regionernas förnyelseförmåga stärktes näringsstrukturen.

Finansieringen av regionala innovationer och försök (AIKO) har avslutats.

För finansiering godkända tillväxtavtalsprojekt

  • EnergySpin/Energia-alan yrityskiihdyttämön käynnistäminen (Toteuttaja Vaasanseudun Kehitys Oy)
  • Tulevaisuuden energiatehokas ja innovatiivinen asuinalue (Toteuttaja Vaasan kaupunki)
  • Vaasan seudun kasvusoimus 2D1 / Energiatehokas seutu (Toteuttaja Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK)
  • FOM (Future Operations & Maintenance) - Tulevaisuuden valmistaminen, huoltopalvelut ja teollinen Internet (Toteuttaja Vaasan yliopisto)
  • Nationellt kompetenskluster inom gasbranschen och fördjupning av forskningen – Kansallinen kaasualan osaamiskeskittymä ja tutkimuksen syventäminen (Gas CoE) (Toteuttaja Åbo Akademi)
  • Smart Energy Systems Research Platform (SESP) (Toteuttaja Vaasan yliopisto)
  • AIKO Energy Storage - Energian varastointiosaamisen kasvattaminen Vaasan seudulla
  • AIKO – Vaasan kasvusopimuksen koordinaatio ja uudet hankkeet
  • Vientikonsortiot