Regionutveckling

Vi arbetar för morgondagens Österbotten

Vårt arbete går ut på att skapa förutsättningar för en balanserad utveckling av landskapet och ekonomisk tillväxt. Vi vill också öka Österbottens konkurrenskraft och österbottningarnas välfärd. Tillsammans med övriga aktörer i landskapet ställer vi upp långsiktsmål och fastställer de åtgärder som behövs på kort sikt för att nå målen.

Våra verktyg inom regionutveckling är:

I det internationella Österbotten finns alla väsentliga element för en positiv utveckling. Landskapets framtid är global, men handlingarna lokala. 

Den positiva utvecklingen sammanfattas av visionen
Ny energi i Österbotten – kraft ur hög kompetens, kulturell mångfald och stark sammanhållning.

 Uppdaterat 10.06.2020, klockan 16.32, Harriet Skog-Mandell.