Delaktighetsgruppen

Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund beslöt på sitt möte den 29 april 2019 tillsätta Österbottens delaktighetsgrupp för mandatperioden 2019–2021. Delaktighetsgruppens uppgift är att främja delaktighetsplanering inom den offentliga sektorn och samarbete kring delaktighetsfrämjande arbete i Österbotten. Delaktighetsgruppen ska på olika sätt arbeta för att målen för prioriteringarna Alla ska med och Service för allas behov i Österbottens landskapsprogram 2018–2021 kan nås. Delaktighetsgruppen är en tjänstemannagrupp, som rent konkret planerar och vidtar olika samarbetsfrämjande åtgärder och åtgärder kring delaktighetsplanering.

Till delaktighetsgruppen bjuds in medlemmar enligt följande:

  • Österbottens förbund (2 medlemmar, ordförande och beredare)
  • Kommunerna i Österbotten (totalt 3 medlemmar, 1 medlem/region)
  • NTM-centralen i Södra Österbotten (1 medlem)
  • NTM-centralen i Österbotten (1 medlem)
  • Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland (1 medlem)
  • Vasa sjukvårdsdistrikt (1 medlem)
  • Österbottens arbets- och näringsbyrå (1 medlem)
  • Österbottens organisationsdelegation (1 medlem)

Delaktighetsgruppens första möte hålls i augusti 2019.

Uppdaterat 09.05.2019, klockan 15.48, Irina Nori.