Delaktighetsgruppen

Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund beslöt på sitt möte den 29 april 2019 tillsätta Österbottens delaktighetsgrupp för mandatperioden 2019–2021. Delaktighetsgruppens uppgift är att främja delaktighetsplanering inom den offentliga sektorn och samarbete kring delaktighetsfrämjande arbete i Österbotten. Delaktighetsgruppen ska på olika sätt arbeta för att målen för prioriteringarna Alla ska med och Service för allas behov i Österbottens landskapsprogram 2018–2021 kan nås. Delaktighetsgruppen är en tjänstemannagrupp, som rent konkret planerar och vidtar olika samarbetsfrämjande åtgärder och åtgärder kring delaktighetsplanering.

Delaktighetsgruppens sammansättning

Evenemang

Österbottens delaktighetsarena 22.4.2020

Save the date sv

 

Workshoppar för de kommunala påverkansorganen 2019

Seniorer, unga och funktionshindrade: Vi behöver tillgängliga digitala tjänster

Äldreråd 24.10
Program, Irina Nori, Jessica Fagerström och Mirva Gullman, Sammanfattning

Råd för personer med funktionsnedsättning 29.10
ProgramIrina Nori, Jessica Fagerström och Mirva Gullman, Sammanfattning

Ungdomsfullmäktige 7.11
ProgramIrina Nori, Riku Niemistö, Jessica Fagerström och Mirva Gullman, Sammanfattning


Livskraft genom ungas delaktighet - Regionala workshoppar

Kommunerna i Vasaregionen och Kyroland 2.12.2019 

Kommunerna i Jakobstadsregionen 3.12.2019 

Kommunerna i Sydösterbotten 4.12.2019 kl. 16–19

Diskussionssammanfattningen publiceras i januari 

Program

Uppdaterat 20.12.2019, klockan 10.17, Irina Nori.