Delaktighetsgruppen

osallisuus kuva2

 

 

 

Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund beslöt på sitt möte den 29 april 2019 tillsätta Österbottens delaktighetsgrupp för mandatperioden 2019–2021. Delaktighetsgruppens uppgift är att främja delaktighetsplanering inom den offentliga sektorn och samarbete kring delaktighetsfrämjande arbete i Österbotten. Delaktighetsgruppen ska på olika sätt arbeta för att målen för prioriteringarna Alla ska med och Service för allas behov i Österbottens landskapsprogram 2018–2021 kan nås. Delaktighetsgruppen är en tjänstemannagrupp, som rent konkret planerar och vidtar olika samarbetsfrämjande åtgärder och åtgärder kring delaktighetsplanering.

Delaktighetsgruppens sammansättning

Delaktighetsgruppens verksamhetsplan 2019 - 2021

Evenemang

Delaktighetsnätverket för kommunerna i Österbotten

Delaktighetsnätverkets nästa träff hålls på distans.

Tid: 27.5.2020 kl. 10–11.30
Plats: Microsoft Teams (länken skickas per e-post till dem som har anmält sig)
Tema: Partnerskap mellan kommuner och organisationer och föreningar
För vem? Träffen är avsedd för kommunalt anställda i Österbotten, vilka arbetar med att planera och utveckla kommuninvånares, tjänsteanvändares eller organisationers och föreningars delaktighet, antingen som huvudsyssla eller som en liten del av sitt jobb.
Anmälninghttps://www.lyyti.fi/reg/Kuntien_osallisuusverkosto_6142

Program

Österbottens delaktighetsarena 30.9.2020

Osallisuusareena logo2

 

 

 

Tid: den 30 september 2020 kl. 9–17.30
Plats: Vasa universitet, auditorium Wolff, Wolffskavägen 34, Vasa
Målgrupp: Förenings- och organisationsaktiva, förtroendevalda och personal i kommunerna, övrig personal inom den offentliga sektorn, studerande samt experter och invånare som är intresserade av att påverka.
Anmälning: Anmäl dig senast den 27 september: https://www.lyyti.fi/reg/delaktighetsarenan

Seminariet är tvåspråkigt och programmet tolkas kl. 10–14.

Du kan delta i Delaktighetsarenan även på distans. Länken skickas till de som har anmält sig. Tolkning
tillgänglig endast på plats.

Seminariets program och ytterligare information

Tidigare evenemang

Webbinarium:Partnerskap och delaktighet 22.4.2020

Webbinariets presentationer

Webbinariet ordnades av: Österbottens förbund, Österbottens Föreningar, projektet Organisation 2.0, Vasa universitet och sällskapet för förvaltningsforskning, Hallinnon Tutkimuksen Seura

Workshoppar för de kommunala påverkansorganen 2019

Seniorer, unga och funktionshindrade: Vi behöver tillgängliga digitala tjänster

Äldreråd 24.10
Program, Irina Nori, Jessica Fagerström och Mirva Gullman, Sammanfattning

Råd för personer med funktionsnedsättning 29.10
ProgramIrina Nori, Jessica Fagerström och Mirva Gullman, Sammanfattning

Ungdomsfullmäktige 7.11
ProgramIrina Nori, Riku Niemistö, Jessica Fagerström och Mirva Gullman, Sammanfattning


Livskraft genom ungas delaktighet - Regionala workshoppar

Kommunerna i Vasaregionen och Kyroland 2.12.2019 

Kommunerna i Jakobstadsregionen 3.12.2019 

Kommunerna i Sydösterbotten 4.12.2019 kl. 16–19

Program

Uppdaterat 11.05.2020, klockan 10.18, Irina Nori.