Delaktighetsgruppen

osallisuus kuva2

 

 

 

Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund beslöt på sitt möte den 29 april 2019 tillsätta Österbottens delaktighetsgrupp för mandatperioden 2019–2021. Delaktighetsgruppens uppgift är att främja delaktighetsplanering inom den offentliga sektorn och samarbete kring delaktighetsfrämjande arbete i Österbotten. Delaktighetsgruppen ska på olika sätt arbeta för att målen för prioriteringarna Alla ska med och Service för allas behov i Österbottens landskapsprogram 2018–2021 kan nås. Delaktighetsgruppen är en tjänstemannagrupp, som rent konkret planerar och vidtar olika samarbetsfrämjande åtgärder och åtgärder kring delaktighetsplanering.

Delaktighetsgruppens sammansättning

Delaktighetsgruppens verksamhetsplan

Evenemang

Delaktighetsnätverket för kommunerna i Österbotten

Den allra första träffen för delaktighetsnätverket för kommunerna i Österbotten hölls den 30 januari 2020. Nätverket är avsedd för kommunalt anställda i Österbotten, vilka arbetar med att planera och utveckla kommuninvånares, tjänsteanvändares eller organisationers och föreningars delaktighet, antingen som huvudsyssla eller som en liten del av sitt jobb. Ta kontakt med Irina Nori (fornamn.efternamn@obotnia.fi, tel. 044 032 0644) om du vill komma med till nätverket.

Österbottens delaktighetsarena 22.4.2020

Osallisuusareena logo2

 

 

 

Tid: den 22 april 2020 kl. 9–17.30
Plats: Vasa universitet, auditorium Wolff, Wolffskavägen 34, Vasa
Målgrupp: Förenings- och organisationsaktiva, förtroendevalda och personal i kommunerna, övrig personal inom den offentliga sektorn, studerande samt experter och invånare som är intresserade av att påverka.
Anmälning: Anmäl dig senast den 15 april: https://www.lyyti.fi/reg/delaktighetsarenan

Seminariet är tvåspråkigt och programmet tolkas kl. 10–14.

Du kan delta i Delaktighetsarenan även på distans. Länken skickas till de som har anmält sig. Tolkning
tillgänglig endast på plats.

Seminariets program och ytterligare information

Tidigare evenemang

Workshoppar för de kommunala påverkansorganen 2019

Seniorer, unga och funktionshindrade: Vi behöver tillgängliga digitala tjänster

Äldreråd 24.10
Program, Irina Nori, Jessica Fagerström och Mirva Gullman, Sammanfattning

Råd för personer med funktionsnedsättning 29.10
ProgramIrina Nori, Jessica Fagerström och Mirva Gullman, Sammanfattning

Ungdomsfullmäktige 7.11
ProgramIrina Nori, Riku Niemistö, Jessica Fagerström och Mirva Gullman, Sammanfattning


Livskraft genom ungas delaktighet - Regionala workshoppar

Kommunerna i Vasaregionen och Kyroland 2.12.2019 

Kommunerna i Jakobstadsregionen 3.12.2019 

Kommunerna i Sydösterbotten 4.12.2019 kl. 16–19

Program

Uppdaterat 05.03.2020, klockan 12.52, Irina Nori.