Delaktighetsgruppen

Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund beslöt på sitt möte den 29 april 2019 tillsätta Österbottens delaktighetsgrupp för mandatperioden 2019–2021. Delaktighetsgruppens uppgift är att främja delaktighetsplanering inom den offentliga sektorn och samarbete kring delaktighetsfrämjande arbete i Österbotten. Delaktighetsgruppen ska på olika sätt arbeta för att målen för prioriteringarna Alla ska med och Service för allas behov i Österbottens landskapsprogram 2018–2021 kan nås. Delaktighetsgruppen är en tjänstemannagrupp, som rent konkret planerar och vidtar olika samarbetsfrämjande åtgärder och åtgärder kring delaktighetsplanering.

Delaktighetsgruppens sammansättning

Evenemang

Workshoppar för de kommunala påverkansorganen 2019

Äldreråd 24.10
Program, Irina Nori, Jessica Fagerström och Mirva Gullman, Sammanfattning

Råd för personer med funktionsnedsättning 29.10
Program

Ungdomsfullmäktige 7.11
Program

Livskraft genom ungas delaktighet - Regionala workshoppar

Vasaregionen 2.12
Jakobstadsregionen 3.12
Sydösterbotten 4.12

Program

Österbottens delaktighetsarena 22.4.2020

Save the date -inbjudan

Uppdaterat 25.10.2019, klockan 15.54, Irina Nori.