Österbottens delaktighetsarena 2020

osallisuusareena logo vaaka sininen

 

  

 

 

Österbottens delaktighetsarena är ett seminarium som ordnas årligen. På delaktighetsarenan utvecklar vi delaktighet och medborgarsamhället i Österbotten.

Österbottens delaktighetsarena 2020

Nya sätt att påverka

Tid: den 30 september 2020 kl. 9–17.30

Plats: Vasa universitet, auditorium Wolff, Wolffskavägen 34, Vasa

Målgrupp: Förenings- och organisationsaktiva, förtroendevalda och personal i kommunerna, övrig personal inom den offentliga sektorn, studerande samt experter och invånare som är intresserade av att påverka.

Anmälning: Anmäl dig senast den 27 september 2020 

Du kan delta i Delaktighetsarenan även på distans. Länken skickas till de som har anmält sig.

Seminariet är tvåspråkigt och programmet tolkas kl. 10–14. Tolkning tillgänglig endast på plats.

Program

OBS! Ändringar i programmet är möjliga.

programmet som bilaga

9.00–9.30 Anmälan
9.30–9.40 Välkommen!
Varpu Rajaniemi, Österbottens förbund
Tuula Jäntti, Österbottens Föreningar rf.

9.40–9.50 Varför är det viktigt att främja delaktighet?
Varpu Rajaniemi, Österbottens förbund

9.50–10.00 Mot ett organisationsvänligt Österbotten
Toni Sjöblom och Lotta Pitkänen, projektet Organisation 2.0, Österbottens Föreningar rf

10.00–10.45 Delaktighet och välfärd
Hanna-Kaisa Pernaa, Vasa universitet

10.45–11.30 Samverkan med civilsamhället på olika nivåer – erfarenheter från Sverige
Karin Neuhaus, NOD, Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället 
(medarrangör: SFV)

LUNCH (på egen bekostnad)

12.30–13.00 Demokratins framtid
Jouni Backman, Elina Eerola och Liisa Hyssälä, Sitra

13.00–13.30 Nära invånaren – exempel från Österbotten
Helena Lahtinen, Laihela
Marina Sippus, projektet Vardagshjälpen, Österbottens Föreningar rf.

13.30–14.00 Paneldiskussion

KAFFEPAUS

14.30–16.00 Valfria teman (välj vid anmälningen)

  • Ett fungernade partnerskap
  • Unga som deltar
  • Medborgarverksamhet som påverkar
  • Alla ska med
  • Erfarenhet i bruk

PAUS

16.15–17.30 Nya metoder – jämlika invånare
Pekka Sauri, arbetslivsprofessor, Helsingfors universitet. Föreläsningen hålls på finska.
(medarrangör: Vaasa-opisto)

Teman

Tema 1: Ett fungerande partnerskap

Hur bygger vi ett fungerande partnerskap mellan organisationer, föreningar och den offentliga sektorn?
Bl.a. partnerskapsbord (Kommunförbundet), samverkan mellan organisationer och den offentliga sektorn i Sverige (NOD), exempel från Österbotten, diskussion.
Du kan också delta i temat på distans. (medarrangör: SFV)

Tema 2: Unga som deltar

Workshop: Vet du vad unga tänker om sin livsmiljö? Hur vill unga påverka och delta? Hur kan deras röst göras hörd?
Projektet Osallisuuden osaamiskeskus, kompetenscentret för delaktighet

Tema 3: Medborgarverksamhet som påverkar

Hurudan är dagens fria medborgarverksamhet? Hur kan en kommun eller en organisation stöda verksamheten?
Bl.a. Projektet kring stadsaktivism Kaupunkiaktivismi (Helsingfors universitet), Sitra, exempel från Österbotten, diskussion

Tema 4: Alla ska med

Hur kan allas röst göras hörd – även invånares som inte vill eller kan delta aktivt?
Bl.a. Sitra, Vasa universitet, projektet OSAT, projektet Ilaag – Tillsammans i Österbotten, diskussion

Tema 5: Erfarenhet i bruk

Vilken betydelse har erfarenhetsexperter och erfarenhetsverksamhet? Hur kan erfarenhetsexperter hjälpa till att utveckla tjänster?
Bl.a. Nätverket för erfarenhetsverksamhet Kokemustoimintaverkosto, Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt, exempel från Österbotten, diskussion
(medarrangör: Invalidförbundet)

Puhujat rivissa 

Hanna-Kaisa Pernaa är forskare i social- och hälsovårdsförvaltning vid Vasa universitet. Hennes doktorsavhandling handlar om värdebaserad och inkluderande definiering av en önskad framtid. Hon är intresserad av att forska kring komplexitet, diskuterande demokrati och önskad framtid. Hanna-Kaisa är övertygad om att ju mer komplex en fråga är, desto större betydelse har delaktigheten.  

Hanna-Kaisa Pernaas anförande på Delaktighetsarenan handlar om delaktighet och välfärd. På eftermiddagen deltar hon i temat Alla ska med.

Karin Neuhaus är kanslichef på NOD, Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället. NOD är en struktur för samverkan vars syfte är att underlätta samråd mellan offentliga aktörer och civilsamhället i Sverige samt tillhandahålla mötesplatser för att främja dialog. NOD spänner över alla sakpolitiska områden. Karin är socionom och har tidigare flerårig erfarenhet av att arbeta inom det civila samhället med utveckling av verksamhet och strategi.

På delaktighetsarenan pratar Karin Neuhaus om samverkan med civilsamhället på olika nivåer – erfarenheter från Sverige och inleder temat Ett fungerande partnerskap på eftermiddagen.

Pekka Sauri är arbetslivsprofessor i organisationskommunikation, FD, EMBA och bekant från många sektorer i samhället. Han har varit vice stadsdirektör i Helsingfors, ordförande för Centralförbundet för mental hälsa, haft förtroendeuppdrag och varit redaktör för radioprogrammet Yölinja. Pekka är en aktiv samhällsdebattör som vänder inarbetade tankesätt till något nytt. Han skapar framtidstro med sitt motto: ”Mänsklighetens bästa dagar är fortfarande framför oss”.

På Delaktighetsarenan föreläser Pekka Sauri under rubriken Nya metoder – jämlika invånare.

 

 

 I samarbete:

logot rivissa

 
Svenska folkskolans vänner, SFV
Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället, NOD
Invalidförbundet
Osallisuuden osaamiskeskus
Sitra 

 

Uppdaterat 07.04.2020, klockan 14.32, Irina Nori.