Jämställdhet

Jämställdhetsgruppen vid Österbottens förbund har som mål att lyfta fram aktuella frågor om jämställdheten mellan könen, arbeta för kvinnors medverkan i olika sfärer av samhället och tillämpning av den europeiska deklarationen om jämställdhet. Jämställdhetsgruppen har funnits sedan år 1999, först hette den kvinnotemagruppen och från perioden 2011–2012 heter den Österbottens jämställdhetsgrupp. Ordförande för gruppen är Ann-Sofi Backgren.

Europeisk deklaration om jämställdhet

- En förbindelse om att genomföra jämställdhet mellan kvinnor och män i lokalförvaltningen

Den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män stödjer kommuner och landskapsförbund att beakta jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten.

Europeisk deklaration om jämställdhet
Dags för jämställdhet
Den kommunala beslutsfattarens handbok om jämställdhet
Käytännön keinoja kuntien tasa-arvotyöhön (på finska)

Miniseminarium 16.5.2017: Kommuner och jämställdhet

Sinikka Mikola, Kommunförbundet (på finska)
Marjo Hannu-Jama, Vasa stad (på finska)
Leena Kaunisto, Vasa stad (på finska)

Uppdaterat 10.04.2019, klockan 11.09, Irina Nori.