Jämställdhet

Jämställdhetsgruppen vid Österbottens förbund har som mål att lyfta fram aktuella frågor om jämställdheten mellan könen, arbeta för kvinnors medverkan i olika sfärer av samhället och tillämpning av den europeiska deklarationen om jämställdhet. Jämställdhetsgruppen har funnits sedan år 1999, först hette den kvinnotemagruppen och från perioden 2011–2012 heter den Österbottens jämställdhetsgrupp. Ordförande för gruppen är Ann-Sofi Backgren.

Österbottens jämställdhetsgrupps frukostträff 12.3.2019

Österbottens förbunds jämställdhetsgrupp arrangerar en frukostträff för att uppmärksamma riksdagsvalet. Temat är Jämställdhet i Finland på 2020-talet.

Tid: tisdag 12.3.2019 kl. 8–10
Plats: Teatercafé Kulma (Storalånggatan 53, Vasa)
Anmälningar (senast 5.3): https://www.lyyti.fi/reg/Pohjanmaan_tasaarvoryhman_aamupalatreffit_0005/se

PROGRAM

8.00 Frukost

8.30 Välkomstord
jämställdhetsgruppens ordförande Ann-Sofi Backgren

8.35 Jämställdhet i Finland på 2020-talet

- Korta inlägg av representanter för riksdagspartiernas kretsar i Österbotten om de största framstegen i jämställdheten under denna valperiod samt de största utmaningarna på 2020-talet.
- Paneldebatt och gemensam diskussion

Moderator är Hippi Hovi

10.00 Träffen avslutas

Träffen är tvåspråkig och avgiftsfri.

VÄLKOMMEN!

Europeisk deklaration om jämställdhet
- En förbindelse om att genomföra jämställdhet mellan kvinnor och män i lokalförvaltningen

Den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män stödjer kommuner och landskapsförbund att beakta jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten.

Europeisk deklaration om jämställdhet
Dags för jämställdhet
Den kommunala beslutsfattarens handbok om jämställdhet
Käytännön keinoja kuntien tasa-arvotyöhön (på finska)

Miniseminarium 16.5.2017: Kommuner och jämställdhet

Sinikka Mikola, Kommunförbundet (på finska)
Marjo Hannu-Jama, Vasa stad (på finska)
Leena Kaunisto, Vasa stad (på finska)

Uppdaterat 04.02.2019, klockan 12.13, Harriet Skog-Mandell.