Organisationsdelegation

Kungörelse

Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund beslöt 26.3.2018 att tillsätta Österbottens organisationsdelegation för mandatperioden 2018–2020. Vidare beslöt landskapsstyrelsen att inleda processen för att utse medlemmar till delegationen.

Syftet med organisationsdelegationen är bland annat att 1) stärka organisationers roll i utvecklingsarbetet i landskapet, i beredningen av landskapsreformen och som tjänsteproducenter, 2) göra organisationsverk-samheten synlig och känd, 3) främja medborgarnas och organisationernas delaktighet och det civila samhället i landskapet samt 4) öka samarbetet och avtalsmässigheten mellan organisationerna samt mellan organisationerna och den offentliga sektorn.

Organisationer och föreningar i Österbotten ombes föreslå lämpliga personer till medlemmar i organisationsdelegationen på adressen www.lyyti.fi/questions/70a6a7deca. Förslagen ska skickas in senast 30.4.2018.

Landskapsstyrelsen utser organisationsdelegationen utifrån förslagen. Organisationsdelegationen är öppen speciellt för organisationer och föreningar vilkas verksamhet bidrar till det civila samhället i landskapet och det nya landskapet Österbotten.

Ytterligare information:
Kungörelse 27.3.2018
Ett förslag till medlem i organisationsdelegation (webbformulär)

 

Uppdaterat 26.03.2018, klockan 14.37, Irina Nori.