Organisationsdelegationen

osallisuus kuva4

 

 

 

 

Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund utsåg på sitt möte den 29 april 2019 Österbottens organisationsdelegation för mandatperioden 2019–2021. Till organisationsdelegationen söktes genom en öppen ansökningsomgång organisationer och föreningar vilkas verksamhet bidrar till det civila samhället i landskapet.

Ytterligare information om organisationsdelegationens uppgifter och urvalsprocess (kungörelse 27.3.2018)

Organisationsdelegationens sammansättning 

Organisationsdelegationens verksamhetsstadga

Organisationsdelegationens verksamhetsplan 2019 - 2021


Organisationsdelegationens mötesdokument

Protokoll 16.9.2019 
Protokoll 14.11.2019
Protokoll 21.1.2020


Evenemang

Österbottens delaktighetsarena 30.9.2020

Osallisuusareena logo2

 

 

 

Tid: den 30 september 2020 kl. 9–17.30
Plats: Vasa universitet, auditorium Wolff, Wolffskavägen 34, Vasa
Målgrupp: Förenings- och organisationsaktiva, förtroendevalda och personal i kommunerna, övrig personal inom den offentliga sektorn, studerande samt experter och invånare som är intresserade av att påverka.
Anmälning: Anmäl dig senast den 27 september: https://www.lyyti.fi/reg/delaktighetsarenan

Seminariet är tvåspråkigt och programmet tolkas kl. 10–14.

Du kan delta i Delaktighetsarenan även på distans. Länken skickas till de som har anmält sig. Tolkning
tillgänglig endast på plats.

Seminariets program och ytterligare information

Uppdaterat 11.05.2020, klockan 10.24, Irina Nori.