Prognostisering

Insikter om Österbottens framtid

Utbildningsbehov

Enligt lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten svarar landskapsförbunden för samordningen av den regionala prognostiseringen av utbildningsbehoven på lång och medellång sikt.

Kompetensbehov

Förbundet arbetar vidare med kvalitativ prognostisering av kompetensbehoven. Med hjälp av en modell som Utbildningsstyrelsen tagit fram undersöks hur alternativa scenarier inverkar på utvecklingen och kompetensbehoven i olika branscher. Prognostiseringen vidareutvecklas också med hjälp av ett matchningsverktyg, som förutom efterfrågan också väger in utbudet av arbetskraft.

För bedömningen och utvärderingen av den regionala utvecklingen och den strategiska planeringen i landskapet ger förbundet årligen ut en statistiköversikt på svenska, finska och engelska. Till hjälp i utvecklingsarbetet är också statistik- och prognostiseringswebbplatsen Österbotten i siffror, som upprätthålls och byggs ut i samarbete mellan förbundet och centrala aktörer.


Rapporter kring prognostisering av utbildnings- och kompetensbehov i Österbotten

Prognostisering av kompetensbehov i landskapet Österbotten (2013)
Pohjanmaan liiton alueellinen koulutuksen ennakointiprosessi – Prosessin vaiheet ja tulokset (2008)
Prognostisering av behovet av yrkesskolutbildning. Slutrapport (2006)
Prognos över yrkeshögskoleutbildningen (2004)
Prognos för behovet av yrkesinriktad vuxenutbildning (2003)
Prognostisering av grundläggande yrkesutbildning (2002)

 DSCF6364

Uppdaterat 29.03.2017, klockan 14.18, Harriet Skog-Mandell.