Prognostisering

Insikter om Österbottens framtid

Utbildningsbehov

Enligt lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten svarar landskapsförbunden för samordningen av den regionala prognostiseringen av utbildningsbehoven på lång och medellång sikt.

Kompetensbehov

Förbundet arbetar vidare med kvalitativ prognostisering av kompetensbehoven. Med hjälp av en modell som Utbildningsstyrelsen tagit fram undersöks hur alternativa scenarier inverkar på utvecklingen och kompetensbehoven i olika branscher. Prognostiseringen vidareutvecklas också med hjälp av ett matchningsverktyg, som förutom efterfrågan också väger in utbudet av arbetskraft.

För bedömningen och utvärderingen av den regionala utvecklingen och den strategiska planeringen i landskapet ger förbundet årligen ut en statistiköversikt på svenska, finska och engelska. Till hjälp i utvecklingsarbetet är också statistik- och prognostiseringswebbplatsen Österbotten i siffror, som upprätthålls och byggs ut i samarbete mellan förbundet och centrala aktörer.


Pilotförsök inom framsynsarbete

Våren 2018 genomförde Österbottens förbund ett pilotförsök inom framsynsarbete. I pilotförsöket funderade vi på framtida trender i arbets- och näringslivet tillsammans med MDI, som är en konsultbyrå för regional utveckling. Resultatet av arbetet såg vi i form av scenarier för hur arbets- och näringslivet i Österbotten kommer att utvecklas.

Slutrapport (sammandrag, på finska)

Presentationer:

Framtidsverkstad 1: Irina Nori, MDI (på finska)
Framtidsverkstad 2: MDI (på finska)

Mer information: Irina Nori, fornamn.efternamn@obotnia.fi; tel. 044 032 0644

Rapporter kring prognostisering av utbildnings- och kompetensbehov i Österbotten

Prognostisering av kompetensbehov i landskapet Österbotten (2013)
Pohjanmaan liiton alueellinen koulutuksen ennakointiprosessi – Prosessin vaiheet ja tulokset (2008)
Prognostisering av behovet av yrkesskolutbildning. Slutrapport (2006)
Prognos över yrkeshögskoleutbildningen (2004)
Prognos för behovet av yrkesinriktad vuxenutbildning (2003)
Prognostisering av grundläggande yrkesutbildning (2002)

 Prognosticeringsseminarium

Uppdaterat 13.11.2018, klockan 14.43, Marie Sjölind.