Energistrategi

Österbottens energistrategi är framtagen av Teknologicentrum Oy Merinova Ab på förbundets begäran. Strategins centrala mål var att utarbeta en gemensam realistisk vision för den energiteknologiska koncentrationen i landskapet och konkretisera de långsiktiga utvecklingsmålen i anknytning till energi som anges i Österbottens landskapsöversikt.

Energistrategin utnyttjades vid uppgörandet av den nya landskapsstrategin. Landskapsstyrelsen godkände Österbottens energistrategi 17.12.2012.

Österbottens energistrategi

Uppdaterat 09.06.2016, klockan 17.49, .