Landskapsstrategi

Landskapsstrategin är vårt viktigaste planeringsdokument. Strategin innehåller målsättningar för utvecklingen på kort och lång sikt samt de mest centrala projekten och åtgärderna.

Strategin kopplar samman landskapsöversikten och landskapsprogrammet. Vartannat år uppdateras strategin i form av en genomförandeplan. Strategins målsättningar realiseras också i landskapsplanen och kulturprogrammet.

planeringssystem suunnittelujärjestelmä.

Landskapsöversikten 2040 godkändes av landskapsfullmäktige 12.5.2014. Landskapsprogrammet 2018–2021 godkändes av landskapsfullmäktige 15.11.2017.

Uppdaterat 10.06.2020, klockan 16.03, Marie Sjölind.