Välfärdsstrategi

Österbotten - ett välfärdslandskap

Landskapsstyrelsen godkände i mars 2015 Österbottens välfärdsstrategi för åren 2014–2017. Strategin uttrycker landskapets gemensamma utvecklingsvilja och samlar de främsta strategiska målen och utvecklingsområdena med tanke på befolkningens välfärd i ett enda dokument. Den befäster de regionala aktörernas samsyn och vilja att arbeta för välfärden och rikta in insatserna och resurserna mot de viktigaste utvecklingsområdena.

För välfärdsstrategin har vi valt speciellt sådana strategiska mål som skapar en grund för ett gemensamt välfärdsarbete för hela regionen nu och i framtiden. Målen och de åtgärder som gäller dem har skrivits in under följande fyra rubriker:

1. Trivsam, trygg och livskraftig livsmiljö 
2. Engagerade medborgare
3. Ett Österbotten för alla åldrar
4. Kostnadseffektiva och effektfulla social- och hälsovårdstjänster som utgår från kundens behov.

Välfärdsstrategin förverkligar Österbottens landskapsstrategis 2014–2017 visioner och mål för välfärden och är på så sätt en del av landskapets planeringssystem. I strategin ingår också en lagstadgad konsekvensbedömning.

Österbottens välfärdsstrategi 2014–2017
Bemötanden
Bildserie om beredningen av strategin 

 

Ytterligare information:

Varpu Rajaniemi
Regionalutvecklingsdirektör

Uppdaterat 13.11.2018, klockan 14.10, Marie Sjölind.