Vuxenutbildningsstrategi 2020

Ett välmående, vitalt och kunnigt Österbotten

Aktörsfältet inom vuxenutbildning är mycket heterogent och splittrat. Målet med vuxenutbildningsstrategin var därför att få en samlad bild av vuxenutbildningssektorn i Österbotten och intensifiera samarbetet mellan aktörerna, vilket skapar möjligheter till synergifördelar och ett högklassigare och mer kostnadseffektivt utbildningsutbud än tidigare.

Strategin ska driva på näringslivsutvecklingen i landskapet, uppmuntra österbottningarna att vara kreativa och lära sig nytt och bidra till att öka den regionala välfärden i en allt mer internationell miljö.

Österbottens vuxenutbildningsstrategi 2020

Uppdaterat 13.11.2018, klockan 14.11, Marie Sjölind.