Åtgärder

Vi analyserar var de lokala innovationsnätverken finns, men inte bara i Österbotten, utan även i övriga Finland och utanför Finland. Vi arbetar i ett flernivåperspektiv för att överbygga olika brister i vårt innovationssystem.

Regionalt

Resultaten från första årets strategidiskussion analyserades av förbundet inom ramen för en LFA-workshop som hölls i april 2014. Som ett resultat av detta beslöts att utlysa en ansökningsomgång för projektfinansiering med tematisk inriktning på ”living labs”. Målsättningen med ansökan är att teknologiskt och produktionsmässigt stärka de företag som arbetar som underleverantörer till ledande exportörer. Vi kommer i fortsättningen att systematiskt utlysa medel för att på motsvarande sätt överbygga olika luckor i förhållande till innovationspartner. Ett översiktligt och preliminärt tidsschema, se bilden nedan.

Nationellt

Det är vår förhoppning att kunna göra inspel till den nationella innovationspolitiken genom vår ansats till smart specialisering. Inriktningen på energi är gemensam med INKA-programmet och vår fortlöpande diskussion torde kunna bidra till regionala projektuppslag inom programmet.

Internationellt

Regionala innovationsstrategier för smart specialisering (RIS3) är inbyggt i olika program för EU-finansiering. För tillfället arbetar vi tillsammans med ett flertal aktörer med olika internationella partnerskap för att söka finansiering. Målsättningen är att kunna överbygga olika identifierade brister och luckor samt att lära sig tillsammans med olika regioner med liknande utmaningar.

 

Uppdaterat 01.02.2019, klockan 16.34, Marie Sjölind.