Österbottens strategi

Ett centralt mål för Europa 2020 ‐strategin är att skapa ekonomisk tillväxt i Europa genom innovationer. Som en del av denna helhet förutsätter man att varje region utarbetar en strategi för smart specialisering.

De strategiska målen för smart specialisering i Österbotten är

  • att förbättra SME‐företagens innovations‐ och konkurrenskraft
  • att förbättra de regionala högskolornas förmåga att stöda SME‐företagens innovationsverksamhet samt komplettera den forskning som drivs i de stora företagen
  • att främja uppkomsten av nya exportbranscher i landskapet.

Här kan du läsa ett sammandrag av Österbottens strategi för smart specialisering.

Uppdaterat 02.08.2017, klockan 15.45, Marie Sjölind.