Österbottens organisationsdelegation

Delegationen sätts samman av organisationer och föreningar inom olika sektorer i Österbotten. Österbottens organisationsdelegations mandatperiod är 2022–2023.

Syftet med organisationsdelegationen är bland annat att 1) stärka organisationers roll i utvecklingsarbetet i landskapet Österbotten, Samkommunen för Österbottens välfärdsområde och Österbottens välfärdsområde, 2) göra organisationsverksamheten synlig och känd, 3) främja medborgarnas och organisationernas delaktighet och det civila samhället i landskapet, 4) öka samarbetet och avtalsmässigheten mellan organisationerna samt mellan organisationerna och den offentliga sektorn.

Delegationen ska bland annat

  • genom sin expertis utgöra ett stöd i beredningen av landskapets strategier, program och övriga dokument
  • lyfta fram organisationsfältets önskemål och behov bl.a. genom att ge utlåtanden och ställningstaganden
  • förbereda och ordna olika evenemang och övriga insatser som underlättar samarbetet mellan organisationer samt samarbetet mellan organisationer och offentliga sektorn (bl.a. delaktighetsarenan).

Till organisationsdelegationen söktes genom en öppen ansökningsomgång organisationer och föreningar vilkas verksamhet bidrar till det civila samhället i landskapet. Landskapsstyrelsen utsåg 28.2.2022 Österbottens organisationsdelegations organisations- och föreningsmedlemmar för perioden 2022–2023.

Organisationsdelegationens sammansättning (PDF)

Verksamhetsplanen 2022–2023 (PDF)

Verksamhetsstadga

Ordförande: Henna Minkkinen, henna.minkkinen@muistiminne.fi

Vice ordförande: Kirsi Ikäheimonen, kirsi.ikaheimonen@vaasansetlementti.fi 

Österbottens föreningar i sote -arbetsgruppen

Under mandatperioden 2019–2021 inrättade Österbottens organisationsdelegation Österbottens organisationer i sote -arbetsgruppen. Arbetsgruppen fortsätter sitt arbete under den nya perioden i syfte att främja och samarbeta på konkreta sätt mellan organisationer och Österbottens välfärdsområdet.

Gruppens samordnare är Kirsi Ikäheimonen, verksamhetsledare för Vasa Settlementförening rf. och sekreterare är Tuula Jäntti, verksamhetsledare för Österbottens föreningar rf.

Arbetsgruppen för organisationssamarbete

Arbetsgruppen utvecklar samarbetet mellan olika organisationer och bidrar till att olika organisationer hittar olika sätt att samverka.

Gruppens samordnare är Jarmo Luoma, Vasanejdens Psoriasisförening rf.

Arbetsgruppen för kommunikation

Målet med arbetet är att organisationerna blir mer synliga och kända i landskapet och de påverkar i olika frågor.

Gruppens samordnare är Raija Koivisto, What The Finland ry. 

Pitkanen Lotta
Lotta Pitkänen
Regionutvecklingsexpert