Päätöksenteko

Maakunnan päätöksenteko on demokraattisesti valituilla toimielimillä

- liiton esityslistat ja pöytäkirjat
- liiton esityslistat ja pöytäkirjat 05/2013 saakka

Pohjanmaan liitto on kuntayhtymä, jonka päätöksenteko perustuu kunnalliseen demokratiaan. Tämä erottaa meidät muista aluehallinnon toimijoista.

Liiton ylin päätösvalta on maakuntavaltuustolla, jonka valitsee joka neljäs vuosi kunnallisvaalien jälkeen kokoontuva edustajainkokous. Käytännön työtä johtaa valtuuston valitsema maakuntahallitus.

Maakuntavaltuusto valitsee myös tarkastuslautakunnan ja kulttuurilautakunnan. Tarkastuslautakunta valvoo, että liiton toiminnalle asetetut tavoitteet toteutuvat. Kulttuurilautakunta hoitaa maakunnan suomenkielisen väestön kulttuuriasioita.

Jäsenkuntien edustajat maakuntavaltuustoon ja -hallitukseen valitaan niin, että niiden poliittinen jakauma vastaa vaalitulosta viime kunnallisvaaleissa.

Päivitetty 25.05.2016, Kello 15.34, Harriet Skog-Mandell.