Sidonnaisuusrekisteri

Pohjanmaan liiton luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuustiedot löytyvät Sidonnaisuusrekisteristä. Kuntalain (410/2015) mukaan tiettyjen kuntayhtymän luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan.

Sidonnaisuusilmoitukset sisältävät:

1. Johtotehtävät ja luottamustoimet yrityksissä ja yhteisöissä

2. Merkittävä varallisuus, esimerkiksi merkittävät kiinteistöjen tai asunto-osakeyhtiöiden osakkeiden omistukset

3. Muut sidonnaisuudet, esimerkiksi yhdistys- ja säätiötoiminta

 

Luottamushenkilöt ja viranhaltijat vastaavat itse omista sidonnaisuustiedoistaan.

Päivitetty 03.01.2018, Kello 13.30, Marie Sjölind.