Tehtävämme

ohjaamme Pohjanmaan kehitystä

Pohjanmaan liitto on maakunnan strateginen suunnittelija, aluekehitystoimien yhteen sovittaja, maakuntakaavoittaja ja edunvalvoja. Valtaosaa tehtävistämme ohjaavat alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annettu laki sekä maankäyttö- ja rakennuslaki.

Ensisijaiset tehtävämme ovat alueiden kehittäminen ja maakuntakaavoitus. Nämä luovat perustan maakunnan edunvalvonnalle. Lisäksi hoidamme maakunnan kulttuuriasioita.

Toiminnallamme on vahva kansainvälinen ulottuvuus. Länsi-Suomen kolmen maakunnan liiton kanssa ylläpidämme Brysselissä yhteistä Eurooppa-toimistoa, joka on EU:hun kohdistuvan edunvalvontamme tärkein etuvartio.

Päivitetty 26.10.2017, Kello 10.48, Tarja Hautamäki.