Liiton historia

pohjanmaan liitto 20 vuotta

Vuosi 2014 oli Pohjanmaan liitolle juhlavuosi, sillä liitto perustettiin ja aloitti toimintansa vuonna 1994. 

Valtioneuvosto päätti 9.9.1993 muuttaa silloisen Vaasan läänin seutukaava-aluejakoa 1.1.1994 alkaen siten, että lääni jaettiin kolmeksi seutukaava-alueeksi: Etelä-Pohjanmaan seutukaava-alueeksi, Keski-Pohjanmaan seutukaava-alueeksi ja Vaasan rannikkoseudun seutukaava-alueeksi. Valtioneuvoston päätöksen seurauksena Vaasan rannikkoseudun seutukaava-alueen 18 kunnan oli perustettava seutukaavoitusta varten kuntayhtymä.

Uusi perussopimus hyväksyttiin kaikkien 18 jäsenkunnan kunnanvaltuustoissa keväällä 1994. Kuntien edustajat kokoontuivat 10.5.1994 yhtymäkokoukseen, ja niin Pohjanmaan liitto sai alkunsa. Maakuntajakolain nojalla tehdyllä valtioneuvoston päätöksellä maakunnan nimi muuttui 26.2.1998 Vaasan rannikkoseudusta Pohjanmaaksi.

Päivitetty 01.12.2014, Kello 16.22, .