Työpaikat

Pohjanmaan liitto on aluekehittäjä yli 180 000 asukkaan Pohjanmaalla. Ajamme asukkaiden, elinkeinoelämän ja kuntien etuja Vaasan ja Pietarsaaren seuduilla, Kyrön­maalla ja Suupohjan rannikkoseudulla.

Haemme nyt erikoissuunnittelijaa ja kehittämissuunnittelijaa.


Pohjanmaan liitto hakee

erikoissuunnittelijaa

vakituiseen työsuhteeseen.

Liitolla on tarvetta vahvistaa resurssejaan hankevalmistelussa ja siihen liittyvässä tiedotustoiminnassa sekä osaamista kansainvälisten hankkeiden hallinnoinnissa. Etsimme henkilöä, joka voi auttaa kansallisten ja EU:n kehittämisohjelmien valmistelussa ja täytäntöönpanossa sekä ohjelma- ja hanketyön proses­sien ja ohjauksen kehittämisessä.

Erikoissuunnittelijana työhösi kuuluu hankeneuvontaa ja hanke­­hakemusten valmistelua, hankkeiden toteutumisen seurantaa ja arvioin­tia sekä hallinnointitehtäviä kansainvälisissä hankkeissa, joihin liitto itse osallistuu. Toimit Botnia-Atlantica-ohjelman kansal­li­sen koordinointiryhmän sihteerinä ja kehität ja toteutat tiedotustoimenpiteitä, jotka koskevat hanketoimintaa ja liiton käytettävissä olevia eri rahoitusohjelmia.

Sinulta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Olet analyyttinen, järjestelmällinen ja huolellinen. Sinulla on hyvät viestinnälliset taidot ja ilmaiset itseäsi sujuvasti kirjallisesti ja suullisesti suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Pystyt työskentelemään itsenäisesti mutta myös yhteistyössä muun henkilökunnan ja eri yhteistyötahojen kanssa. Matkustusvalmius on tärkeää.

Toimi täytetään 1.5.2018 lähtien tai sopimuksen mukaan. Toimeen sovel­letaan Yleistä kunnallista virka- ja työehtosopimusta.

Lisätietoja antaa vt. aluekehitysjohtaja Niklas Ulfvens, puh. 044 320 6563.

Lähetä hakemuksesi sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@obotnia.fi tai postitse osoitteeseen Pohjanmaan liitto, Hietasaarenkatu 6, 65100 Vaasa. Hakemuksen on oltava perillä viimeistään 6.4.2018 klo 15.00.


 Pohjanmaan liitto hakee

kehittämissuunnittelijaa

vakituiseen työsuhteeseen.

Tarvitsemme lisävahvistusta työhön, jossa luodaan innovaatioihin tai älykkääseen erikoistumiseen perustuvaa kasvua. Tämä sisältää seuraa­van­laisia tehtäviä:

  • Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategian ja innovaatio­järjestelmän strategisten tavoit­tei­den jatkuva analysointi
  • strategiaa edistävien toimenpiteiden hahmottaminen ja yhteisen näke­myksen muodosta­minen niistä
  • jatkuva vuoropuhelu elinkeinoelämän, koulutuksen, tutkimuksen, julki­sen sektorin ja muiden kiinnostuneiden kanssa Pohjanmaalla, jotta saa­daan aikaan tunnistettuja kehittämistarpeita vastaavia, yhä tarkem­min kohdennettuja toimenpiteitä
  • EU:ssa käytettyjen käsitteiden kuten teollisuus 4.0:n ja sen merkityk­sen avaaminen maakunnan elinkeinoelämän kehittämisessä, koska yritykset ovat viestittäneet näiden käsitteiden olevan erittäin tärkeitä, mikäli halutaan pysyä mukana maailmanlaajuisessa kilpailussa.

Kehittämissuunnittelijana sinun tulee myös vahvistaa ja kehittää liiton kykyä toimia kansainvälisissä verkostoissa ja foorumeilla, jotka osaltaan avaavat tietä kansainvälisille EU-hankkeille valituilla paino­pistealueilla, sekä tarvittaessa osallistua hankkeisiin.

Sinulta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Jatko-opinnot ja tutkimustyö katsotaan eduksi, kuten myös kokemus EU:n rakennerahastoista ja älykkäästä erikoistumisesta. Olet analyyttinen, ja sinulla on kokemusta kansainvälisistä yhteyksistä ja hanketyöstä. Pystyt työskentelemään itsenäisesti mutta tärkeänä pidetään myös sujuvaa yhteistyötä muun henkilöstön ja eri yhteistyötahojen kanssa. Sinulla on hyvät viestinnälliset taidot ja ilmaiset itseäsi sujuvasti kirjallisesti ja suullisesti suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Matkustusvalmius on tärkeää.

Toimi täytetään 1.5.2018 lähtien tai sopimuksen mukaan. Toimeen sovelletaan Yleistä kunnallista virka- ja työehtosopimusta.

Lisätietoja antaa vt. aluekehitysjohtaja Niklas Ulfvens, puh. 044 320 6563.

Lähetä hakemuksesi sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@obotnia.fi tai postitse osoitteeseen Pohjanmaan liitto, Hietasaarenkatu 6, 65100 Vaasa. Hakemuksen on oltava perillä viimeistään 6.4.2018 klo 15.00.

Päivitetty 16.03.2018, Kello 14.42, Marie Sjölind.