07.10.2019
Ensi vuoden talousarvio on alijäämäinen

Maakuntajohtaja Kaj Suomela esitteli tänään maakuntahallitukselle alustavan ehdotuksensa Pohjanmaan liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2020–2022. Sen mukaan jäsenkunnat maksavat ensi vuonna liitolle saman verran kuin tänäkin vuonna, vaikka toimintakulut kasvavat. Pelastus löytyy kertyneestä ylijäämästä, josta on tarkoitus ottaa reilut 416 000 euroa alijäämän katteeksi.

Alijäämä johtuu siitä, että kaikki kustannukset on budjetoitava täysimääräisesti samalla kun ulkopuolisen hankerahoituksen arvioidaan vähenevän. Esimerkiksi palkkakuluja ei voida enää siirtää maakuntauudistuksen kustannuspaikalle, koska uudistus raukesi. Liitto aikookin ensi vuonna etsiä aktiivisesti säästökohteita.

Suurin yksittäinen menoerä ovat henkilökunnan palkat: viraston palveluksessa on tällä hetkellä 30 vakituista työntekijää. Mikäli liitto nimetään rakennerahasto-ohjelman välittäväksi toimielimeksi ohjelmakaudella 2021–2027, syntyy lisäkustannuksia, koska rahoituksen myöntämiseen, maksatukseen ja takaisinperintään liittyvät tehtävät on hoidettava EU:n vaatimusten mukaisesti.

Toisen merkittävän kuluerän muodostavat vapaaehtoiset avustukset, jotka on budjetoitu samantasoisiksi kuin aikaisempina vuosina maakuntahallituksen ohjeiden mukaisesti. Esimerkiksi Helsingin yliopiston oikeustieteelliselle koulutukselle Vaasassa ja Vaasan kesäyliopistolle esitetään kummallekin yli 60 000 euroa.

Alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta neuvotellaan jäsenkuntien kanssa keskiviikkona. Maakuntahallituksen käsittelyyn asia palaa kuun lopussa.

Österbottens hus Pohjanmaan talo. 

 

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle
Päivitetty 27.03.2017, Kello 12.32, Marie Sjölind.