07.10.2019
Hankerahaa kiertotalouden, metallintulostuksen ja pilottiympäristön kehittämiseen

Maakuntahallitus näytti tänään vihreää valoa Dynamon, Merinovan ja Vaasan yliopiston suurhankkeille.

CERMElinkeinoelämän tiekartta kiertotalouteen Pohjanmaalla -nimiselle hankkeelle esitettiin rahoitusta (varoja Euroopan aluekehitysrahastosta ja valtion rahoitusosuus enintään 312 115 euroa) ajaksi 1.9.2019–30.6.2021. Hankkeen tavoitteena on laatia tiekartta ja toimintasuunnitelma, joiden avulla maakunta kehittyy kestäväksi yhdyskunnaksi ja elinkeinoelämän toiminta perustuu kiertotalouden periaatteiden mukaisesti vähähiilisyyteen ja resurssitehokkuuteen. – Hankkeen päämiehenä on Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy, ja kohdealueena on Pohjanmaan maakunta.

EnergyVaasa 3D-Center -nimiselle hankkeelle esitettiin rahoitusta (varoja Euroopan aluekehitysrahastosta ja valtion rahoitusosuus enintään 99 168 euroa) ajaksi 1.5.2019–31.10.2020. Hankkeen tavoitteena on lisätä alueen yritysten ja korkeakoulujen 3D-metallintulostamiseen liittyvää yhteistyötä ja osaamista käynnistämällä EnergyVaasa 3D-Center -osaamiskeskus. – Hankkeen päämiehenä on Oy Merinova Ab, ja kohdealueena on Pohjanmaan maakunta.

Technobothnian tulevaisuuden käyttöliittymäinnovaatioiden pilottiympäristö -nimiselle hankkeelle esitettiin rahoitusta (varoja Euroopan aluekehitysrahastosta ja valtion rahoitusosuus enintään 109 815 euroa) ajaksi 1.1.2020–30.6.2021. Hankkeessa luodaan pilottiympäristö, joka tarjoaa tutkimusta, innovointia ja pilotointia lisättyä todellisuutta, virtuaalitodellisuutta ja 3D-teknologiaa hyödyntäviin käyttöliittymiin sekä käyttäjälähtöisten, uudenlaisten käyttöliittymien rakentamiseen ja arviointiin. – Hankkeen päämiehenä on Vaasan yliopisto, ja kohdealueena on Pohjanmaan maakunta.

Technobothnian tulevaisuuden käyttöliittymäinnovaatioiden pilottiympäristön investoinnit -nimiselle hankkeelle esitettiin rahoitusta (varoja Euroopan aluekehitysrahastosta ja valtion rahoitusosuus enintään 19 180 euroa) ajaksi 1.1.2020–30.6.2021. Hankkeessa selvitetään käyttöliittymien tekoon ja arviointiin tarvittavat laitteistot ja työkalut sekä suunnitellaan ja toteutetaan pilottiympäristö Technobothniaan. – Hankkeen päämiehenä on Vaasan yliopisto, ja kohdealueena on Pohjanmaan maakunta.

eu flagga lippu

 

 

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle
Päivitetty 27.03.2017, Kello 12.32, Marie Sjölind.