02.12.2019
Järjestöt ja yhdistykset mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen

Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta vaatii kannanotossaan, että Pohjanmaan järjestöt ja yhdistykset pääsevät alusta lähtien tiiviisti mukaan Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen suunnitteluun. Erittäin ajankohtaista on valmistella yhteistyössä valtionavustushakemus tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan.

Järjestöjen ja yhdistysten toiminnalla on suuri merkitys väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ja ylläpitämisessä sekä sosiaalisen pääoman vahvistamisessa. Järjestöt ja yhdistykset tarjoavat väestölle monipuolisia palveluja ja lisäksi mahdollisuuden osallistua vapaaehtoistyöhön. Järjestökentän rikkaus piilee sen mahdollisuudessa yhdistää vahva ammatillinen tieto ja kokemukseen perustuva tieto sekä työskennellä joustavasti sektorirajat ylittäen.

Järjestöt ja yhdistykset tavoittelevat nykyistä systemaattisempaa yhteistyötä julkisen sektorin kanssa. Pohjanmaan asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia edistää parhaiten se, että julkisen ja kolmannen sektorin palvelut toimivat sujuvasti yhteen ja muodostavat asiakkaalle yhtenäisen palvelukokonaisuuden ja -polun. Paras yhteistyö ja toiminnan tehokkuus saavutetaan, kun järjestöt ja yhdistykset ja niiden osaaminen otetaan mukaan jo palveluiden suunnitteluun. Yhdessä suunnittelemalla ja tekemällä tuemme palveluiden kehittämistä, uudistamme toimintatapoja ja hyödynnämme hyviä käytäntöjä.

Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta toimii mielellään keskustelukumppanina, kun kolmannen sektorin osallistumista valmisteluun suunnitellaan ja palveluita kehitetään.

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle
Päivitetty 27.03.2017, Kello 12.32, Marie Sjölind.