02.12.2019
Maakuntakaavaehdotus asetetaan nähtäville

Maakuntahallitus on tänään päättänyt asettaa Pohjanmaan maakuntakaavaehdotuksen 2040 nähtäville ajaksi 9.12.2019–31.1.2020. Nähtävilläoloaikana kaikki osalliset voivat jättää kaavaehdotuksesta muistutuksia.

Osallisia kuullaan tätä nykyä maakuntakaavaehdotuksesta kahdessa vaiheessa, joista tämä on jälkimmäinen. Viranomaiset ja yhteisöt ovat saaneet antaa lausuntonsa jo aiemmin. Lausuntojen perusteella maakuntakaavaan ei tehdä mitään suurempia muutoksia. Muutama yksittäinen merkintä poistetaan tai lisätään, muutoin kyse on aluerajausten tarkennuksista, suunnittelumääräysten selvennyksistä ja pienistä tarkennuksista kaavaselostukseen.

Uuden maakuntakaavan tavoitteena on, että vuonna 2040 Pohjanmaa on kilpailukykyinen alue, jossa väestö voi hyvin ja jossa on hyvä elinympäristö. Kaavassa tavoitteet konkretisoidaan alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä alueiden käytön periaatteiksi ja muun muassa palveluja, liikennettä, kulttuuriympäristöjä, virkistystä ja energiahuoltoa koskeviksi aluevarauksiksi.

Kaava-asiakirjat ovat saatavilla maakuntakaavan verkkosivulla. Kaavaan voi myös tutustua yleisölle sekä kuntien päättäjille ja virkamiehille järjestettävissä esittelytilaisuuksissa. Tilaisuuksien ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Plankartan Kaavakartta

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle
Päivitetty 27.03.2017, Kello 12.32, Marie Sjölind.