02.06.2020
Merenkurkkuun ei tarvita lisää luonnonsuojelualueita

Pohjanmaan liiton maakuntahallitus ottaa voimakkaasti kantaa ympäristöministeriön suunnitelmaan perustaa uusi luonnonsuojelualue Merenkurkkuun.

– Mielestämme Merenkurkkuun ei tarvita lisää luonnonsuojelualueita. Jo nykyisellään koetaan etenkin paikallistasolla, että luonnonsuojelualueiden vaikutus asumiseen ja väestön toimeentuloon on kielteinen, sanoo maakuntahallituksen puheenjohtaja Joakim Strand.

Maakuntahallitus ottaa kantaa myös asian valmisteluun. Luonnonsuojelualueen valmistelua ei ole mainittu lukuisissa kokouksissa ja neuvonpidoissa, joihin ympäristöministeriön ja Metsähallituksen edustajat ovat osallistuneet.

– On erittäin valitettavaa, että emme ole saaneet tietoa valmistelusta aiemmin, koska valmisteltava asetus vaikuttaa sekä Pohjanmaan maakuntakaavaan 2040 että Suomen merialuesuunnitelmaan 2030, sanoo maakuntajohtaja Kaj Suomela.

Ministeriön toiminta huolestuttaa myös maakuntahallituksen puheenjohtajaa Joakim Strandia.

– Mielestäni meidän pitäisi keskustella siitä, onko ympäristöministeriön tapa ohittaa paikalliset rakenteet tiedonkulussa linjassa sen kanssa, että ihmisillä on perustuslaillinen oikeus vaikuttaa elinympäristöönsä ja sen kehittämiseen, sanoo Strand.

Ympäristöministeriö on 6.5. päivätyssä tiedotteessa ilmoittanut aikovansa alkaa valmistella valtioneuvoston asetusta Merenkurkun alueella sijaitsevien, valtion luonnonsuojeluun varattujen alueiden perustamisesta luonnonsuojelualueeksi. Tiedotteen mukaan alueet sijaitsevat Korsnäsissä, Maalahdessa, Mustasaaressa, Uudessakaarlepyyssä, Vaasassa ja Vöyrillä. Pääosa alueista sisältyy Natura 2000 -verkostoon ja Merenkurkun maailmanperintöalueeseen. Asetuksen on määrä tulla voimaan vuonna 2021.

Lue lisää: Maakuntahallituksen kannanotto: Merenkurkkuun ei tarvita lisää luonnonsuojelualueita

 

KvarkenMerenkurkun saaristo, Raippaluoto

 

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle
Päivitetty 27.03.2017, Kello 12.32, Marie Sjölind.