18.05.2020
Merialuesuunnitelmalla kohti tuottavaa ja puhdasta merta

Suomeen laaditaan ensimmäistä kertaa koko merialueen kattavaa alueellista suunnitelmaa, merialuesuunnitelmaa, jossa tunnistetaan eri käyttötarkoituksien tulevaisuudenmahdollisuuksia. Suunnitelman tarkoituksena on parantaa merellisten elinkeinojen harjoittamisen edellytyksiä ja meriympäristön tilaa sovittamalla yhteen eri toimialojen tarpeita. Käsiteltyjä toimialoja ovat muun muassa energiantuotanto, kalastus ja vesiviljely sekä matkailu ja virkistyskäyttö.

Pohjanmaalla merialuesuunnitelma luo hyviä edellytyksiä sekä ammatti- että harrastajakalastuksen säilyttämiseen ja kehittämiseen. Lähes koko Pohjanmaan rannikko ja suuria osia Merenkurkun saaristosta on osoitettu mahdollisina kalastusalueina. Myös troolauskalastus Pohjoisella Selkämerellä sekä Kaskisten satama, joka on maan toiseksi suurin kalastussatama, huomioidaan suunnitelmassa. Merialuesuunnitelma mahdollistaa myös vesiviljelyn, ensisijaisesti kalanviljelyn.

Pohjanmaan ainutlaatuinen saaristo monine elinvoimaisine saaristokylineen on merialuesuunnitelmassa osoitettu merkittävänä toiminnallisena saaristokokonaisuutena, jossa yhdistyvät paikallinen saaristokulttuuri, ympärivuotinen ja vapaa-ajan asuminen, useat merelliset toimialat, monimuotoinen luonto sekä kulttuuriympäristö. Merenkurkun saaristo ja maalimanperintökohde on myös osoitettu merkittävänä matkailu- ja virkistysalueena.

– Vaikka merialuesuunnitelmalla ei ole oikeusvaikutuksia, se on yhteinen ja selkeä kannanotto. Se on tärkeä pohja, kun Pohjanmaan maakuntakaavaa, maakuntaohjelmaa ja muita strategisia kaavoja ja ohjelmia laaditaan, sanoo Pohjanmaan liiton kaavoitusjohtaja Ann Holm.

Merialuesuunnitelma on maakuntaliittojen yhteistyö

Muissa maissa valtio vastaa merialueesta ja merialuesuunnitelman laatimisesta. Suomessa suunnitelma on laadittu kahdeksan rannikon maakunnan liittojen yhteistyönä. Tämä on hyvä ratkaisu, sillä tällä tavoin on saatu aikaan laaja, eri hallintotasoista, organisaatioista ja sidosryhmistä koostuva yhteistyö. Työ on kestänyt kolme vuotta.

Merialuesuunnitelma on myös laadittu laajassa yhteistyössä monien sidosryhmien kanssa. Pohjanmaan toimijat ovat aktiivisesti osallistuneet sekä kansallisiin että alueellisiin työpajoihin, joissa on muodostettu Suomen merialueiden kestävän käytön visiota, aluekohtaisia tavoitteita ja toimialakohtaisia tiekarttoja.

Merialuesuunnitelmaluonnos sekä keskeiset valmisteluaineistot ovat nähtävillä 18.5.–17.6.2020 osoitteessa www.merialuesuunnitelma.fi.

Linkki kuulutukseen

Himlen speglas i havet

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle
Päivitetty 27.03.2017, Kello 12.32, Marie Sjölind.