31.10.2018
MYR: Tieverkon määrärahat riittämättömiä

Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmä totesi yksimielisesti kokouksessaan 23.10.2018 huolensa vuoden 2019 tieverkkomäärärahojen riittämättömyydestä.

Pohjalaismaakunnissa (Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa) tieverkon määrärahat tippuvat 60 miljoonasta 40 miljoonaan vuonna 2019. Tämä johtaa mm. siihen, että päällystettävien teiden pituus laskee 270 kilometristä 150 kilometriin. Lisäksi myös muiden tärkeiden tienpidon toimenpiteiden määrä vähenee.

Pohjalaismaakunnissa tieverkkoa on yhteensä 8 710 kilometriä, josta päällystetyn tieverkon osuus on 6 191 kilometriä. Huonokuntoista maantietä on arvioitu olevan tällä hetkellä yli 900 kilometriä.

Jotta päällysteiden kunto pysyisi nykyisellä tasolla eikä korjausvelka kasvaisi, tulisi pohjalaismaakunnissa päällystää teitä yhteensä vähintään 480 kilometriä vuodessa.

Vuonna 2019 määrärahat riittävät vain 150 kilometrin päällystyksiin ja loput 330 kilometriä kärsii jatkossakin lisääntyvästä päällysteiden rapistumisesta ja tien huonokuntoisuudesta. Koko päällystetyn tieverkoston uudelleen päällystäminen kestäisi tällä vauhdilla yli 40 vuotta. Näin ei voida jatkaa.

Määrärahojen vähentämisen seurauksena myös liikenneturvallisuus on uhattuna. Pelkästään kevyet hoito- ja ylläpitotoimet johtavat tieverkon kiihtyvään rapautumiseen.

Määrärahojen alentaminen johtaa pohjalaismaakunnissa kestämättömään tilanteeseen. Maakunnan yhteistyöryhmä vaatii tieverkkomäärärahojen palauttamista aikaisemmalle tasolle vuonna 2019 sekä lisäksi vaatii hallitusta nostamaan jatkossa tieverkkojen määrärahojen määrää.

Maakunnan yhteistyöryhmässä on edustettuina mm. alueen kunnat, maakunnan liitto, valtion viranomaiset ja alueen kehittämisen kannalta keskeisiä tahoja.

Kannanotto (PDF)

Riksvag8 Valtatie8 2

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle
Päivitetty 27.03.2017, Kello 12.32, Marie Sjölind.