29.04.2019
Uutisposti 4/2019

Uutisposti kertoo maakuntahallituksen tämänpäiväisistä päätöksistä ja liiton muista ajankohtaisasioista. Otsikot:

1) Maakuntahallitus haluaa pitää Isonkyrön Pohjanmaan maakunnassa
2) Pohjanmaan liitto panostaa osallisuuteen
3) Merialuesuunnittelun kuuleminen käynnissä
4) Hankerahaa hyvinvointitekniikan kehittämiseen
5) Uusi kulttuurihanke lähtökuopissa
6) Tervetuloa kehittämään kulttuuria koskevaa tietoa
7) Henkilöstöuutisia
8) Hyviä uutisia Pohjanmaalta

Maakuntahallitus haluaa pitää Isonkyrön Pohjanmaan maakunnassa

Valtiovarainministeriö on jälleen pyytänyt lausuntoa Isonkyrön kunnan esityksestä maakunnan vaihtamiseksi. Ministeriön mukaan aikaisemmin annettuja lausuntoja ei enää voida käyttää maakuntajakoa koskevan päätöksenteoksen perusteena maakunta- ja sote-uudistuksen kariuduttua.

Uudessa lausunnossa maakuntahallitus pysyy kannassaan, jonka mukaan olisi erittäin valitettavaa, mikäli Isonkyrön kunta päätetään siirtää Pohjanmaan maakunnasta Etelä-Pohjanmaan maakuntaan. Isokyrö kuuluu toiminnallisesti ja taloudellisesti selkeästi Pohjanmaan maakuntaan ja yhtenäiseen Vaasan seudun alueeseen. Yhteydet ovat kiinteät lukuisilla yhteiskunnan osa-alueilla, sillä valtaosa isokyröläisistä työskentelee Pohjanmaalla ja moni tekee päivittäis- ja erikoistavaraostoksensa Vaasan seudulla. Kunta on myös mukana monenlaisissa yhteistyökuvioissa sekä Vaasan seudulla että Pohjanmaan maakunnan alueella.

Maakuntahallitus toteaa, että Kyrönmaa yhdessä muiden maakunnan kuntien kanssa muodostaa alueen suunnittelun kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Se oli aikoinaan yhtenä kriteerinä, kun valtioneuvosto päätti, mihin maakuntaan kukin kunta kuuluu.

Pohjanmaan liitto panostaa osallisuuteen

Pohjanmaalla ei tähän saakka ole ollut maakunnallista osallisuuden edistämisen yhteistyöryhmää eikä juurikaan vakiintuneita foorumeja järjestöjen keskinäiselle tai järjestöjen ja julkisen sektorin väliselle yhteistyölle. Nyt tähän tulee muutos, sillä maakuntahallitus nimesi tänään järjestöneuvottelukunnan ja päätti asettaa osallisuusryhmän toimikaudeksi 2019–2021.

Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan tehtävänä on edistää järjestökentän ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä maakunnassa. Sen jäseninä on parikymmentä eri alojen järjestöjä ja yhdistyksiä. Pohjanmaan osallisuusryhmästä puolestaan tulee viranomaispainotteinen, ja se edistää julkisen sektorin organisaatioiden osallisuussuunnittelua ja osallisuuden edistämiseen liittyvää yhteistyötä maakunnassa.

Järjestöneuvottelukunta valitsee myöhemmin keskuudestaan puheenjohtajan. Osallisuusryhmän puheenjohtajaksi ryhtyy Pohjanmaan liitto.

Delaktighet Osallisuus Pohjanmaan osallisuusareena järjestettiin 24. huhtikuuta.

Merialuesuunnittelun kuuleminen käynnissä

Suomen kahdeksan rannikkomaakuntaa laativat yhdessä kolme merialuesuunnitelmaa. Sidosryhmät pääsevät ensimmäistä kertaa esittämään näkemyksensä aineistosta, kun valtakunnallisten tulevaisuusskenaarioiden luonnokset ja suunnittelualueiden tilannekuvat ovat nähtävillä 10.4.–10.5. osoitteessa merialuesuunnittelu.fi.

Tulevaisuusskenaariot antavat suunnan merialuesuunnitelmien laatimiselle. Työ jatkuu touko-kesäkuussa alueellisten tulevaisuuskuvien luonnostelulla yhdessä sidosryhmien kanssa. Pohjoisen Selkämeren, Merenkurkun ja Perämeren suunnittelualueen työpajat pidetään keskiviikkona 8. toukokuuta Kalajoella ja perjantaina 24. toukokuuta Kokkolassa, ja niihin ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet. Työpajoihin ilmoittautuminen on käynnissä.

Kuulemisen ja alueellisten tulevaisuustyöpajojen pohjalta käynnistyy syksyllä varsinaisten suunnitelmaluonnosten valmistelu.

Hankerahaa hyvinvointitekniikan kehittämiseen

• Vasa InnoCare -nimiselle hankkeelle esitettiin rahoitusta (varoja Euroopan aluekehitysrahastosta ja valtion rahoitusosuus enintään 127 545 euroa) ajaksi 1.8.2019–31.7.2021. Hankkeen tavoitteena on luoda digitaalisia ratkaisuja hyödyntävä alueellinen innovaatioympäristö hoito- ja hoiva-alalle Pohjanmaalla. – Hankkeen päämiehenä on Åbo Akademi, ja kohdealueena on Vaasan seutukunta.

Uusi kulttuurihanke lähtökuopissa

Taiteen edistämiskeskus on myöntänyt Pohjanmaan liitolle 100 000 euroa Kulttuurisote II -hankkeeseen, jonka tarkoitus on sopeuttaa kulttuuri osaksi sote-palveluja maakunta- ja sote-uudistuksen kariutumisen jälkeisessä tilanteessa.

Hanke on käynnissä 1.5.–31.12.2019, ja siihen osallistuvat myös Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon liitot sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Projektipäällikkönä toimii FM Hanna-Kaisa Kleemola, joka luotsasi myös tätä edeltäneen hankkeen Pohjanmaan osahanketta.

Tervetuloa kehittämään kulttuuria koskevaa tietoa

Millainen on Pohjanmaan kulttuurikentän tilanne muihin maakuntiin verrattuna? Millaista tietoa tilastoista saa ja mitä se kertoo? Millaista tietoa kulttuurikenttä tarvitsee päätöksentekijöille, lobbaamiseen tai suunnitteluun, kun sisältöinä ovat esimerkiksi kulttuurin rahoitus, luovien alojen kehittäminen tai kulttuurihyvinvointi?

Pohjanmaa on mukana opetus- ja kulttuuriministeriön pilotissa, jossa kehitetään kulttuuria koskevan tiedon saatavuutta, ymmärrettävyyttä ja kattavuutta. Tervetuloa työpajaan torstaina 16. toukokuuta klo 13–15.30 tutustumaan Pohjanmaan kulttuurikenttää kuvaaviin tietoihin ja kertomaan, miten niitä pitäisi kehittää, jotta niistä olisi hyötyä. Työpaja ei edellytä ennakkotietoja tai -taitoja, kiinnostus kehittää kulttuuria riittää.

Ilmoittautuminen työpajaan päättyy keskiviikkona 8. toukokuuta. Paikka ilmoitetaan sen jälkeen.

Henkilöstöuutisia

IT-asiantuntija/IT-johtaja Mari Lintula on irtisanoutunut, ja hänen työsuhteensa Pohjanmaan liittoon päättyy 30.4.2019.

Hallintotieteiden kandidaatti Katriina Nousiainen on palkattu Länsi-Suomen Eurooppa-toimiston harjoittelijaksi ajaksi 8.4.2019–30.4.2020.

Filosofian maisteri Hanna-Kaisa Kleemola on palkattu Kulttuurisote II -hankkeen projektipäälliköksi ajaksi 1.5.–31.12.2019.

Hyviä uutisia Pohjanmaalta

Työttömien osuus on Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa Manner-Suomen alhaisin (6,2 %). Vastaava luku koko maassa on 9,1 %. Työttömyysaste on ennätysalhaalla useassa Pohjanmaan kunnassa: pienin se on Luodossa (1,7 %), Pedersöressä (2,0 %) ja Närpiössä (3,1 %).

Lue lisää hyviä uutisia osoitteessa https://www.facebook.com/pohjanmaaosterbotten!

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle
Päivitetty 27.03.2017, Kello 12.32, Marie Sjölind.