Uutisposti
29.01.2018 10:48
Pohjanmaa on saamassa uuden maakuntakaavan. Pohjanmaan liiton maakuntahallitus päätti tänään, että maakuntakaavan 2040 luonnos asetetaan nähtäville liiton virastossa ja verkkosivuilla sekä maakunnan kaikissa kunnissa. Kaavan nähtävilläolo alkaa 5. helmikuuta ja päättyy 9. maaliskuuta. Kaikilla kiinnostuneilla on tuolloin mahdollisuus esittää kirjallisesti mielipiteensä kaavaluonnoksesta, ja kunnilta ja muilta viranomaisilta pyydetään lausunnot.
29.01.2018 10:46
Maakuntavaltuuston marraskuisesta päätöksestä jättää Siipyyn merituulivoimala-alue pois tekeillä olevasta Pohjanmaan maakuntakaavasta 2040 on jätetty valitus Vaasan hallinto-oikeuteen. Muutoksenhakijoina ovat Suomen Merituuli Oy ja EPV Energia Oy. Niiden mukaan maankäyttö- ja rakennuslakia ei ole noudatettu ja päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä.
29.01.2018 10:44
Filosofian maisteri Petra Fager jatkaa maakuntauudistuksen viestintätehtävissä 1.1.–31.12.2018. Valtiotieteiden kandidaatti Caroline Lång on palkattu maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun assistentiksi ajaksi 1.2.–30.6.2018. Varatuomari Victor Svarvars on palkattu maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun lakimieheksi ajaksi 1.2.–31.12.2018. Paikkaa tavoitteli kolme hakijaa. Varpu Rajaniemi jatkaa maakuntauudistuksen muutosjohtajana 1.4.2018–31.12.2019. Niklas Ulfvens jatkaa vastaavan ajan vt. aluekehitysjohtajana.
29.01.2018 10:42
Cornerstones for the Radical Innovations Group Platform at Vaasa Energy Business Innovation Center -nimiselle hankkeelle esitetään rahoitusta (varoja Euroopan aluekehitysrahastosta ja valtion rahoitusosuus enintään 319 526 euroa) vuosiksi 2018–2019. Hankkeessa luodaan perusta uudelle avoimelle innovaatioalustalle Vaasan energialaboratoriossa. – Hankkeen päämiehenä on Vaasan yliopisto, ja kohdealueena on Pohjanmaan maakunta.
29.01.2018 10:40
Maakuntahallitus valitsi tänään maakunnan yhteistyöryhmälle kolme varapuheenjohtajaa toimikaudeksi 2017–2021. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi nimettiin Steven Frostdahl, toiseksi varapuheenjohtajaksi Minna Uusimäki ja kolmanneksi varapuheenjohtajaksi Minna Leppäkorpi.
29.01.2018 10:36
Taiteen edistämiskeskuksen kärkihankeavustusten jako vuodeksi 2018 toi hyviä uutisia myös Pohjanmaalle. Maakunta osallistuu yhdessä viiden muun maakunnan kanssa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtamaan Kulttuurisote-hankkeeseen, jossa taide- ja kulttuuripalveluja juurrutetaan osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa. Hankkeen saama avustus oli kaikkein suurin, 180 000 euroa.
29.01.2018 10:34
Enemmän hyteä, vähemmän sotea -julkaisu kokoaa Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja -hankkeen saavutuksia kolmen vuoden ajalta. Vuosiin mahtui uutta yhteistyötä, pilottihankkeita, seminaareja, taidepajoja ja esityksiä kolmessa pohjalaismaakunnassa. Hankkeen ansiosta moneen kuntaan ja yhteisöön on saatu uusia kulttuuripalveluja, mutta tekemistä riittää jatkossakin, kun tavoitteena on saada tai­de- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut mukaan osaksi...
29.01.2018 10:32
Naisyrittäjyyttä edistävä Women with Impact -tapahtuma saapuu Pohjanmaalle torstaina 15. helmikuuta. Siinä on kyse liiketoimintahyödystä, menestyksekkäästä alueesta ja vahvasta aluebrändistä, jolla tulevaisuudessakin houkutellaan pätevää työvoimaa. Tavoitteena on, että Pohjanmaan maakunnat suuntaavat tulevaisuuteen nostamalla yhdenvertaisuuden hyödyt yhä enemmän keskiöön.
29.01.2018 10:30
12.2.2018 klo 18–20, Närpiö (Mitt i stan) Maakuntakaavafoorumi. 13.2.2018 klo 18–20, Pietarsaari (ABC) Maakuntakaavafoorumi. 14.2.2018 klo 18–20, Vaasa (kaupunginkirjasto) Maakuntakaavafoorumi. 15.2.2018 klo 13–16, Vaasa Tulevaisuustyöpaja. 15.2.2018 klo 15–17, Vaasa (Hanken) Women with Impact Goes Finland. 26.2.2018 klo 10, Vaasa (Pohjanmaan liitto) Maakuntahallitus kokoontuu. 1.3.2018 klo 16, Vaasa (Pohjanmaan liitto) Kulttuurilautakunta kokoontuu.
11.12.2017 10:40
Asiakkaan valinnanvapautta koskeva hallituksen esitysluonnos ei vakuuta Pohjanmaan liiton maakuntahallitusta. Sen mielestä lakiluonnos pitää hylätä nykymuodossaan ja valmistella uudelleen. Esityksen mukaan asiakkaat saisivat itse valita julkisen tai yksityisen sosiaali- ja terveyskeskuksen sekä suun hoidon yksikön kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan.
Päivitetty 06.07.2016, Kello 15.21, .