Tulokset

Prosessin tulokset muodostuvat sekä enemmän että vähemmän tiedossa olevista asioista. Jatkamme prosessia etsimällä syitä innovaatiojärjestelmän heikkouksille ja tarkempia toimenpiteitä heikkouksien korjaamiseksi. Katso myös prosessia kuvaava raportti ja hankeraportti tutuastuaksesi tuloksiin ja osana RIS3-konseptia tehtyyn analyysiin (englanniksi).

Energiakeskittymä

Nyt:

Innovaatioiden osalta muut yritykset ovat tärkeimpiä yhteistyökumppaneita. Kansainväliset yhteydet ovat tärkeitä, mutta niitäkin tärkeämpiä ovat yhteydet alueen muihin yrityksiin. Korkeakouluissa toimivat kumppanit alueen ulkopuolella ovat tärkeämpia innovaatioiden osalta, osaamisen kannalta taas oman alueen korkeakoulut ovat tärkeämpiä. Suurimmat heikkoudet ovat tunnistettavissa suhteissa alihankkijoihin. Julkisen hallinnon osalta heikkoudet löytyvät fyysisen suunnittelun ja aluekehityksen saralta.

Tulevaisuudessa:

Myös tulevaisuudessa muut yritykset ovat tärkeimpiä kumppaneita uusien teknologioiden kehittämisessä. Edistyneiden tuotantotapojen tarve on kasvamaan päin. Älykkäät sähköverkot ja uusiutuvan energian teknologia nähdään mahdollisuutena.

Venekeskittymä

Muut yritykset ovat tärkeimpiä yhteistyökumppaneita innovaatioiden osalta. Vaikka kansainväliset yhteistyökumppanit ovat tärkeitä, ovat oman alueen kumppanit sitäkin tärkeämpiä. Yhteyksiä tutkimukseen voisi laajentaa varsinkin huipputeknologisten materiaalien kehittämisessä. Tuotantoprosessia voisi kehittää siten, että perinteinen tapa työskennellä asiakkaisiin päin yhdistettäisiin materiaalin kehittämisessä luotaviin kumppanuuksiin. Julkisen sektorin osalta suurin heikkous järjestelmästä löytyy logistisissa ratkaisuissa. Tarvetta on myös komposiittimateriaaleihin kohdistuvalle tutkimukselle.

Turkistalous

Sekä suomalaiset että kansainväliset kumppanit ovat tärkeitä turkistalouden kehittämisessä. Kuitenkin suomalaiset kumppanit ovat tärkeimpiä. Tutkimus on heikkous omalla alueella, mutta tarpeen voi toki tyydyttää myös käyttämällä alueen ulkopuolelta löytyviä t&K-palveluita. Tuotantoprosessien kehittämisessä on suuri tarve, sillä sitä puolta ei ole viety eteenpäin pitkiin aikoihin. Esimerkiksi oikean proteiinitason määrittäminen olisi eläinten osalta tärkeää.

Jatkamme vuorovaikutusta alueen yhteistyökumppaneiden kanssa, mutta harrastamme myös ajatustenvaihtoa kansainvälisellä tasolla. Prosessia täydentää INKA-ohjelman piirissä tehty kehitystyö.

Lisätietoja

Kestävän älykkään erikoistumisen opettelu käytännössä. Johnson, J., Pinilla-De La Cruz, G., 2023.

Green Transformation in Ostrobothnia: Inspecting Multi-Level Perspective and Pathways in GRETA -Project. Jääskeläinen, J 2021

The Challenges of Public Organisations in Coordinating Smart Specialisation and a Connectivity Model as One Solution. Mäenpää, A 2020

Enhancing business driven circular economy. Summary report, 12th of June 2019.

Smart specialization driving globalization of small and middle-sized companies in Ostrobothnia. Johnson, J., Dahl, J. & Mariussen, Å.

Smart specialisation and social innovation: from policy relations to opportunities and challenges. S3 Policy Briefs Series
No. 24/2018 (see p. 17-21)

Knowledge for Innovations - Resources for Smart Specialisation. Björk, P. & Johansson, C.

Smart Specialisation Implementation Processes in the North. Lessons Learned from Two Finnish Regions. Teräs, J. & Mäenpää, A. (2016) p.75-86.

A connectivity model as a potential tool for smart specialization strategies. Virkkala, S., Mäenpää, A. & Mariussen, Å. (2017). European Planning Studies.

Smart Stories: Implementing Smart Specialication across Europe (Ostrobothnia: see p. 17)
European Commission 2016

Learning Smart Specialisation Using the Ostrobothnian Model
(by Jerker Johnson and Seija Virkkala in Smart Cities in Smart Regions, Conference Proceedings, p. 215)

The Ostrobothnian Model of Smart Specialisation
Seija Virkkala, Antti Mäenpää, Åge Mariussen (Eds.)
(University of Vaasa 2014)

El Modelo Ostrobotniano de Especialización Inteligente
Seija Virkkala, Antti Mäenpää, Åge Mariussen (Eds.)
Universidad de Vaasa

Advanced Monitoring and Coordination of EU R&D Policies at Regional Level 
Regional Report - Ostrobothnia 2013

AMCER: Draft Final Report Annex –Synthesis of R&D Systems
(Ostrobothnia: p. 92 ->)

Case study Ostrobotnia – Magallanes (IURC 2023)

Ota yhteyttä

Jerker Johnson
Aluekehitysasiantuntija, kv-koordinaattori
etunimi.sukunimi(at)obotnia.fi