Kulttuuri

Kulttuuritoiminnalla vahvistamme maakunnallista identiteettiä ja luomme hedelmällisen kasvualustan luovuudelle ja uusille innovaatioille. Tavoitteemme on yhdessä monien yhteistyökumppaneidemme kanssa mm. nostaa Pohjanmaa yhdeksi maamme johtavista kulttuurikeskuksista ja saada aikaan aitoa kulttuurista vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken.

ihmisiä vanhoissa kansanpuvuissa ja univormuissa, människor i gamla folkdräkter och uniform


Kulttuurilautakuntamme hoitaa maakunnan suomenkielisen väestön kulttuuriasioita. Lisäksi se vastaa maakunnan kielellisten palvelujen kehittämisestä.

Kulttuuriyksikkö toimeenpanee kulttuurilautakunnan päätökset ja kulttuurilautakunnalle määrätyt tehtävät. Yksikkö vastaa kaksikielisen Pohjanmaan lastenkulttuuriverkoston toiminnasta sekä maakunnan kulttuurin kehittämisestä ja edunvalvonnasta yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Ota yhteyttä

Tarja Hautamäki
Kulttuuripäällikkö
etunimi.sukunimi(at)obotnia.fi