BSR Cultural Pearls

Baltic Sea Cultural Pearls for more resilient Cities and Regions (Itämeren alueen kulttuuriset helmet kestävämpiä kaupunkeja ja alueita varten) -hanke yhdistää Itämeren alueen kaupungit, ihmiset, kulttuuriorganisaatiot ja kulttuurin ammattilaiset lisäämällä paikallisella tasolla kulttuurisen moninaisuuden näkyvyyttä. Hanke on monella tasolla rajat ylittävä. 

Periaatteella "vesi yhdistää meidät mutta kulttuuri tuo meidät yhteen" on tarkoitus saada aikaan synergiaa ja yhteistyötä, jossa keskiössä on kansalaisten osallistuminen ja osallisuus mukana olevien kaupunkien ja yhteisöjen keskinäisen kilpailun sijaan.

Hanke on valittu yhdeksi Interreg Baltic Sea Region -ohjelman ydinhankkeista. Hanke auttaa Itämeren maiden pienempiä kaupunkeja ja alueita lisäämään sosiaalista kestävyyttään paikallisin voimavaroin.

Hankkeessa pyritään kehittämään kulttuurista ja sosiaalisen joustavuutta, jossa on keskeistä saada viranomaiset laatimaan kulttuurin ja sietokyvyn toimenpideohjelma, tukea ohjelman täytäntöönpanossa sekä lisäksi esitellä valittuja kaupunkeja ja alueita Itämeren alueen kulttuurisina helminä.

Ohjelman avulla kansalaiset ja sidosryhmät tuntevat vahvemmin kuuluvansa yhteiskuntaan, tuntevat itsensä sitoutuneiksi ja toimivat yhteiseksi hyväksi. Näin yhteisöstä tulee houkuttelevampi ja se on paremmin valmistautunut vastaamaan ulkoisiin häiriöihin.

Hanke alkaa vuoden 2023 alussa ja se on kolmivuotinen. Sitä hallinnoi Itämeren valtioiden neuvosto (Council of the Baltic Sea States, CBSS). Lisäksi partnereita hankkeessa on 11. Hankkeen kokonaisbudjetti on 3,5 m€.

BSR Cultural Pearls -hankkeen verkkosivut

Cultural pearls logo.

Ota yhteyttä

Pia Blomström
Aluekoordinaattori
etunimi.sukunimi(at)obotnia.fi

 

Felix Schartner Giertta 
Project Coordinator
Council of the Baltic Sea States Secretariat 
+46 (0)73 026 73 12 
felix.schartner.giertta@cbss.org 
www.cbss.org