BSR Cultural Pearls

Baltic Sea Cultural Pearls for more resilient Cities and Regions (Itämeren alueen kulttuuriset helmet kestävämpiä kaupunkeja ja alueita varten) -hanke yhdistää Itämeren alueen kaupungit, ihmiset, kulttuuriorganisaatiot ja kulttuurin ammattilaiset lisäämällä paikallisella tasolla kulttuurisen moninaisuuden näkyvyyttä. Hanke on monella tasolla rajat ylittävä. 

Periaatteella "vesi yhdistää meidät mutta kulttuuri tuo meidät yhteen" on tarkoitus saada aikaan synergiaa ja yhteistyötä, jossa keskiössä on kansalaisten osallistuminen ja osallisuus mukana olevien kaupunkien ja yhteisöjen keskinäisen kilpailun sijaan.

Hanke on valittu yhdeksi Interreg Baltic Sea Region -ohjelman ydinhankkeista. Hanke auttaa Itämeren maiden pienempiä kaupunkeja ja alueita lisäämään sosiaalista kestävyyttään paikallisin voimavaroin.

Hankkeessa pyritään kehittämään kulttuurista ja sosiaalisen joustavuutta, jossa on keskeistä saada viranomaiset laatimaan kulttuurin ja sietokyvyn toimenpideohjelma, tukea ohjelman täytäntöönpanossa sekä lisäksi esitellä valittuja kaupunkeja ja alueita Itämeren alueen kulttuurisina helminä.

Ohjelman avulla kansalaiset ja sidosryhmät tuntevat vahvemmin kuuluvansa yhteiskuntaan, tuntevat itsensä sitoutuneiksi ja toimivat yhteiseksi hyväksi. Näin yhteisöstä tulee houkuttelevampi ja se on paremmin valmistautunut vastaamaan ulkoisiin häiriöihin.

Hanke alkaa vuoden 2023 alussa ja se on kolmivuotinen. Sitä hallinnoi Itämeren valtioiden neuvosto (Council of the Baltic Sea States, CBSS). Lisäksi partnereita hankkeessa on 11. Hankkeen kokonaisbudjetti on 3,5 m€.

Hankkeen verkkosivun löydät TÄÄLTÄ.

News

Pilottivaiheen haku Baltic Sea Region Cultural Pearls ohjelmaan ja titteliin on käynnistynyt

Interreg-hanke “Baltic Sea Region Cultural Pearls for more resilient cities and regions”on julkaissut BRS Cultural Pearls ohjelman ja tittelin haettavaksi vuodelle 2024. Pilottivaiheen hakuaika päättyy 8.syyskuuta.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa kuntien kykyä lisätä sosiaalista selviytymiskykyä. Kuntia autetaan kulttuurin avulla työskentelemään yhteisöjensä kanssa elämänlaadun, houkuttelevuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Samalla vahvistetaan niiden kansainvälistä profiilia ja näkyvyyttä.

Elokuussa käynnistyneessä hakuprosessissa on kaksi vaihetta: esivalintakierros, jossa valitaan toiselle kierrokselle rajoitettu määrä hakijoita heidän kelpoisuutensa, motivaationsa ja osallistumismahdollisuuksiensa perusteella sekä toinen kierros, jossa valittuja hakijoita pyydetään kehittämään yksityiskohtaisempi visio ja ohjelma kulttuuria ja selviytymiskykyä koskevan toimintasuunnitelmamallin pohjalta.

Ensimmäiset neljä BSR Cultural Pearls -helmeä julkistetaan joulukuun alussa.

Pohjanmaalta titteliä tavoittelee pilottikierroksella neljä kuntaa: Kristiinankaupunki, Närpiö, Pietarsaari ja Uusikaarlepyy.

Kristiinankaupunki on lähdössä mukaan tavoittelemaan Itämeren alueen kulttuurinen helmi-titteliä.

- Pidimme ajatuksesta vahvistaa kaupungin kykyä työskennellä yhteisöjen kanssa sosiaalisen resilienssin lisäämiseksi kulttuurin avulla. Se sopii myös hyvin yhteen kaupunkimme Cittaslow-statuksen kanssa, mikä tarkoittaa hyvää elämää, kertoo hyvinvointijohtaja Emilia Mattson-Nortamo.

Närpiön kulttuurivastaava Victor Strömbäck mainitsee syitä osallistua hankkeeseen:

- Toivomme voivamme kehittää monikulttuurisen kaupungin   kulttuuria ja vapaa-ajan toimintaa pääpaino kohderyhmille lapset ja nuoret, vanhukset ja matkailijat. Hankkeen myötä toivomme myös lisäävämme omaa näkyvyyttämme ja samalla saavamme inspiraatiota ja ideoita muilta hankkeen osallistujilta.

Pietarsaaren hakemusta ovat olleet laatimassa kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden päällikkö Päivi Rosnell ja kehitysjohtaja Johan Lithén. Rosnellin motivaatio osallistua on:

- Pietarsaaren mielestä Itämeren alueen kulttuurihelmi-nimityksen saaminen ja   kaikkien asukkaiden mukaan ottaminen äidinkielestä riippumatta on yhtä tärkeää kuin itse valinta Itämeren kulttuurihelmeksi. Hankkeen avulla kaupunki pyrkii testaamaan, syventämään ja parantamaan kansalaisten sitoutumista ja sosiaalista osallistumista yhdessä tekemällä. Hankkeessa pyritään paikallisten toimijoiden (asukkaiden, oppilaitosten, yrittäjien, kaupungin) avulla kehittämään keskustan hyvinvointia ja ehkäisemään asukkaiden yksinäisyyttä.

Uusikaarlepyyn osalta hyvinvointijohtaja Luzilla Backa kertoo:

- BSR Cultural Pearls-hanke antaa kaupungille mahdollisuuden sekä arvokkaaseen näkyvyyteen että kokemuksiin Euroopan tasolla. Projektissa on myös jännittävää sisältöä, joka sopii erityisesti Juthbackan kulttuurikeskuksen toiminnan kehittämiseen, lisää projektikoordinaattori Ing-Marie Ohls.

 

Ota yhteyttä

Pia Blomström
Aluekoordinaattori

 

Felix Schartner Giertta 
Project Coordinator
Council of the Baltic Sea States Secretariat 
+46 (0)73 026 73 12 
felix.schartner.giertta@cbss.org 
www.cbss.org