Expertworkshop: Energiproduktion i Södra Österbotten och Österbotten 2050

15.4.2021
12:00 - 14:00

Målet med workshoppen är att kartlägga effekterna av energiomställningen i landskapen. Utredningen ska ligga till grund för landskapens strategiska planering och därigenom stöda övergången till ett klimatneutralt energiproduktionssystem.Back