Österbottens delaktighetsarena: Medborgarverksamhet som påverkar

27.1.2021
9:00 - 11:30

Programmet publiceras senare.

En lyckad delaktighet betyder att invånare och klienter – du och jag – har en möjlighet till en smidig, aktiv vardag där vi kan påverka vårt samhälle, vår livsmiljö och vår service. Att höra invånare och klienter och att samarbeta är resurser för den offentliga sektorn, företagen och föreningarna, som leder till goda resultat. Delaktighetsarenan erbjuder anföranden och diskussion med olika perspektiv på delaktighet.

Delaktighetsarenan ordnas som en serie webbinarier så du kan delta tryggt var du än är.

Målgrupp: Förenings- och organisationsaktiva, förtroendevalda och personal i kommunerna, övrig personal inom den offentliga sektorn, studerande samt experter och invånare som är intresserade av att påverka.

Webbinariet är avgiftsfritt och tvåspråkigt – alla kan delta i diskussionen på sitt modersmål. Varmt välkommen!

I samarbete: Österbottens förbund, Österbottens Föreningar, projektet Organisation 2.0, Vasa universitetBack