EURA 2014 -järjestelmässä tehdyt rahoituspäätökset

Pirkanmaan liiton tekemien EU:n rakennerahastohankkeiden rahoituspäätösten yleinen nähtävillä pitäminen

 
Pirkanmaan liiton maakuntajohtajan tekemät EU:n rakennerahastohankkeiden rahoituspäätökset julkaistaan Pirkanmaan liiton julkisessa diaarissa osoitteessa www.pirkanmaa.fi.

Pirkanmaan liitto toimii Länsi-Suomen alueen (Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Satakunnan) välittävänä toimielimenä maakuntien liittojen rakennerahastotehtävissä. Pirkanmaan liiton maakuntahallitus on 8.12.2014 tehnyt päätöksen hankkeiden rahoituspäätösten nähtävillä pitämisestä. Perusliittojen jäsenkunnilla ja kuntien asukkailla on oikaisuvaatimus- ja kunnallisvalitusoikeus Pirkanmaan liiton rahoituspäätöksiin siltä osin, kun päätökset koskevat oman maakunnan hankkeita. Diaariin voi tutustua myös Pirkanmaan liiton virastossa sen aukioloaikoina.