LARS

Pohjanmaan liitto on johtava tuensaaja Interreg Baltic Sea Region -hankkeessa LARS - Learning Among Regions on Smart specialisation.

Hankkeen tavoite on vahvistaa alueellisia innovaatiojärjestelmiä kansainvälisen oppimisen kautta. Älykkään erikoistumisen ajatuksena on, että alueet tunnistavat omat vahvuutensa ja ydinosaamisensa, joiden avulla ne voivat kilpailla globaaleilla markkinoilla.

Innovaatioverkostoja kartoitetaan

LARS-hankkeessa kartoitetaan osallistuvien alueiden innovaatioverkostoja ja etsitään yritysten, yliopistojen sekä julkisen hallinnon yhteistyön hyviä käytäntöjä. Pohjanmaan liitto toimii LARS-hankkeen koordinaattorina. Muut partnerit tulevat Ruotsista, Norjasta, Saksasta, Liettuasta ja Latviasta. Hanke jatkuu syyskuuhun 2020.

LARS on BSR Stars-lippulaivahanke.

LARS-hankkeen verkkosivut

 

Front page of the LARS project Newsletter

Ota yhteyttä

Jerker Johnson
Aluekehitysasiantuntija, kv-koordinaattori
etunimi.sukunimi(at)obotnia.fi