Merituulivoima ja satamat Pohjanmaalla

Pohjanmaan maakuntastrategian 2022–2025 yhtenä tavoitteena vuoteen 2050 on olla ilmastoälykäs ja hiilinegatiivinen maakunta, jonka energiajärjestelmä perustuu uusiutuvaan energiaan sekä hajautettuihin ja älykkäisiin energiaratkaisuihin. Tavoitteena on, että energia Pohjanmaan maakunnassa tuotetaan päästöttömästi ja uusiutuvan energian osuus energiantuotannosta kattaa vähintään maakunnan oman energiatarpeen.

Strategiaa toteuttaa Pohjanmaan maakuntakaava 2050:tä, minkä luonnos on asetettu nähtäville toukokuussa 2023. Yhtenä päivitettävänä teemana on energiantuotanto. Pohjanmaan maakuntakaavaa 2050 varten on laadittu Energiantuotanto Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla 2050 -selvitys, jossa on tarkasteltu mahdollisia kehityspolkuja päästöttömään energiajärjestelmään maakuntien suunnittelutyössä. Pohjanmaan osalta painopisteinä on nähty etenkin merituulivoiman kasvu.

Pohjanmaan maakunnassa sijaitsee ainakin 5 satamaa, joiden hyödyntäminen eri rooleissa voi olla mahdollista Pohjanlahdelle rakennettavan merituulivoimakapasiteetin elinkaaren aikana. Satamat ovat: Pietarsaaren satama, Kanäsin satama Uudessakaarlepyyssä, Vaasan satama, Kaskisten satama ja Karhusaaren satama Kristiinankaupungissa. Satamien sijainnit sekä erilaiset ominaisuudet vaikuttavat vahvasti niiden käyttömahdollisuuksiin eri merituulivoimaan liittyvissä rooleissa. Roolit, niille asetetut vaatimukset ja vaatimusten täyttyminen satamakohtaisesti selvitetään Merituulivoima ja satamat Pohjanmaalla -hankkeessa.

Selvityshankkeen tavoitteina olivat mm:

·       Edistää satamien strategista roolia merituulivoiman toteuttamisessa

·       Edistää satama-alueiden käytännön kehittämismahdollisuuksia merituulivoiman hyödyntämisessä, esim. vetytaloudessa.

Loppuraportti

Mats Brandt
Maakuntajohtaja
etunimi.sukunimi(at)obotnia.fi