RIPEET

RIPEET-hanke kehittää ja testaa menetelmiä yhteiskehittämiseen sekä eri toimijoiden osallistamiseen energiamurroksen visioinnissa ja tutkimuksessa. Samalla hanke edistää vastuullista tutkimus- ja innovaatiotoimintaa.

RIPEET-hankkeen painopisteenä on nostaa esiin innovaatioita, tutkimusta ja toimenpiteitä, joita tarvitaan uusiutuvaan energiaan siirtymiseksi Pohjanmaalla.

Pohjanmaan alueen eri toimijat kartoittavat alueen tarpeet yhteiskehittämisympäristöä hyödyntäen sekä laativat vision, priorisoinnit ja konkreettiset toimenpiteet energiamurrokseen liittyen. Mukana tulee olemaan niin julkisia organisaatioita, yrityksiä, yliopistoja ja korkeakouluja, järjestöjä kuin kansalaisiakin. Hankkeessa tullaan rahoittamaan myös pienempiä konkreettisia kokeiluja, jotka vastaavat alueiden tunnistettuihin tarpeisiin.

RIPEET - Responsible research and Innovation Policy Experimentations for Energy Transition

Aikataulu: 1.2.2021–31.1.2024
Rahoittaja: EU:n Horisontti 2020 -ohjelma
Ulkoinen rahoitus: 1 999 831 euroa
Hankekumppanit: Zentrum für Soziale Innovation GMBH,  Vaasan yliopisto, Pohjanmaan liitto, Merinova,  Leiden University, ERRIN, Community Energy Scotland (CES), The Foundation FUNDECYT Scientific and Technological Park of Extremadura, The Extremadura Energy Agency (AGENEX), Highlands and Islands Enterprise (HIE), Knowledge and Innovation (K&I) – School of sociology and interdisciplinary research

Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta  (H2020-SwafS-2018-2020 / H2020-SwafS-2020-1 | avustussopimus Nro 101006295)