Tietoperustainen ja ennakoiva aluekehittäminen Pohjanmaalla

Toteutusaika 1.1.2023-31.12.2024.

Hankkeen tavoitteena on rakentaa Pohjanmaalle aluetieto- ja ennakointijärjestelmä, joka muodostaa johdonmukaisen kokonaisuuden ja joka palvelee Pohjanmaan liiton, kuntien ja muiden toimijoiden tarpeita.

Hankkeen aikana kehitetään ja pilotoidaan tiedolla johtamisen prosessi, jonka avulla syntyy monipuolinen, luotettava ja ajantasainen aluekehityksen tilannekuva, kehityskuva ja tulevaisuuskuva. Lisäksi kartoitetaan ja testataan prosessia tukevia työkaluja sekä rakennetaan tietoalusta, jossa aluekehityksen tilanne-, kehitys- ja tulevaisuuskuva on raportoitu käyttäjäystävällisessä ja helposti hyödynnettävässä muodossa.

Kimmo Riusala
Aluekehitysasiantuntija
etunimi.sukunimi(at)obotnia.fi