Vaikuttavat ilmastotoimet Pohjanmaan kunnissa

Hankkeen tavoitteena on luoda Pohjanmaan kunnille entistä paremmat valmiudet vaikuttavien ilmastotoimien toteuttamiselle. Hanketta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Pohjanmaan kuntien kanssa. 

Hankkeen tavoitteet:

  1. Selvitetään Pohjanmaan kuntien ilmastotyön tilannetta sekä kartoitetaan ongelmakohdat ja vaikuttavimmat toimenpiteet.
  2. Kirkastetaan tarvittavin osin Pohjanmaan kuntien ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen liittyviä tavoitteita.
  3. Aktivoidaan Pohjanmaan kuntien ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen liittyviä toimenpiteitä sekä alueellista, kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä (esim. HINKU-verkosto).

Hankkeen esittelydia: Vaikuttavat ilmastotoimet Pohjanmaan kunnissa (pdf)

Hankeaika: 1.1.2022–31.5.2023

Hankkeen toteuttajat: Sitowise Oy ja Pohjanmaan liitto

Hankkeen budjetti: 120 000 €

  • Ympäristöministeriön avustus 84 000 €
  • Omarahoitusosuus 36 000 €

Lue lisää avustuksesta: Alueet kuntien ilmastotyön tukena -ohjelma (ym.fi)

 

Hankkeessa tuotettu materiaali

 

Hankinta: Vaikuttavat ilmastotoimet Pohjanmaan kunnissa

Pohjanmaan liitto on pyytänyt tarjousta Vaikuttavat ilmastotoimet Pohjanmaan kunnissa -hankkeen toteuttamiseksi. Tarjoukset oli toimitettava 27.5. - 20.6.2022. Tarjousten perusteella hankkeen toteuttajaksi valittiin Sitowise Oy.

Ota yhteyttä

Nori Irina IMG 0132
Irina Nori
Aluekehitysasiantuntija