Vaikuttavat ilmastotoimet Pohjanmaan kunnissa

Hankkeen tavoitteena on luoda Pohjanmaan kunnille entistä paremmat valmiudet vaikuttavien ilmastotoimien toteuttamiselle. Hanketta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Pohjanmaan kuntien kanssa. 

Hankkeen tavoitteet:

  1. Selvitetään Pohjanmaan kuntien ilmastotyön tilannetta sekä kartoitetaan ongelmakohdat ja vaikuttavimmat toimenpiteet.
  2. Kirkastetaan tarvittavin osin Pohjanmaan kuntien ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen liittyviä tavoitteita.
  3. Aktivoidaan Pohjanmaan kuntien ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen liittyviä toimenpiteitä sekä alueellista, kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä (esim. HINKU-verkosto).

Hankkeen esittelydia: Vaikuttavat ilmastotoimet Pohjanmaan kunnissa (pdf)

Hankeaika: 1.1.2022–31.5.2023

Hankkeen toteuttaja: Pohjanmaan liitto

Hankkeen budjetti: 120 000 €

  • Ympäristöministeriön avustus 84 000 €
  • Omarahoitusosuus 36 000 €

Lue lisää avustuksesta: Alueet kuntien ilmastotyön tukena -ohjelma (ym.fi)

Hankkeessa tuotettu materiaali

Hankkeen tulokset

Yhteenveto hankkeen tuloksista (Emma Liljeström, Sitowise, pdf)

Ilmastotyö Pohjanmaalla 2023 -raportti (pdf)

Raportti työpajasarjasta (pdf)

Kuntien päästöt

Pohjanmaan kuntien päästöprofiilit 2020 (pdf)

Pohjanmaan kuntien päästöt 2021, ennakkotieto (pdf)

Skenaariolaskennat 2007–2030, Pohjanmaa (pdf)

Hankinta: Vaikuttavat ilmastotoimet Pohjanmaan kunnissa

Pohjanmaan liitto on pyytänyt tarjousta Vaikuttavat ilmastotoimet Pohjanmaan kunnissa -hankkeen toteuttamiseksi. Tarjoukset oli toimitettava 27.5. - 20.6.2022. Tarjousten perusteella hankkeen toteuttajaksi valittiin Sitowise Oy.

Ota yhteyttä

Irina Nori
Aluekehitysasiantuntija
etunimi.sukunimi(at)obotnia.fi