Paikkatiedot ja kartat

Alueiden käytön suunnittelussa hyödynnetään paljon maantieteellisiin koordinaatteihin kytkettyä paikkasidonnaista tietoa. Tällaista tietoa käsittelevää digitaalista järjestelmää kutsutaan paikkatietojärjestelmäksi. Sen avulla voidaan luoda karttoja ja tehdä maantieteellisiä analyysejä.

Pohjanmaan liiton paikkatietopalveluihin on koottu erilaisia digitaalisia karttapalveluja.

Voimassa oleva maakuntakaava on saatavilla myös Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä Paikkatietoikkuna-karttapalvelussa ja Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämässä Liiteri-tietopalvelussa.

Inspire-direktiivi velvoittaa maakunnan liittoja pitämään paikkatietoaineistot saatavilla yhtenäisessä muodossa. Pohjanmaan liitto on täyttänyt direktiivin velvoitteet yhteistyössä Lounaistiedon kanssa.

Ota yhteyttä

Malin Skutnabba
Paikkatietoasiantuntija
etunimi.sukunimi(at)obotnia.fi