Pohjanmaan maakuntakaava 2050

Pohjanmaan maakuntakaava 2040 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 15.6.2020 ja tuli voimaan 11.9.2020. Pohjanmaan liitto on siirtynyt rullaavaan kaavoitukseen, ja siksi maakuntahallitus päätti 28.9.2020 aloittaa Pohjanmaan maakuntakaavan 2050 laatimisen.

Pohjanmaan maakuntakaava 2050 on strateginen kaava, jossa valtakunnalliset tavoitteet yhdistetään maakunnallisiin tavoitteisiin. Kaava laaditaan koko maakunnan kattavana kokonaismaakuntakaavana, jossa käsitellään kaikki yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön merkittävästi vaikuttavat osa-alueet. Maakuntahallituksen päätöksen mukaan energiahuolto ja maa-aineisten otto pitää ensisijaisesti päivittää. Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2050 osoittaa, mitkä ovat liikenteen päivittämistarpeet.

Tavoitteena on saada maakuntakaava hyväksyttyä maakuntavaltuustossa vuoden 2024 lopussa. Kun Pohjanmaan maakuntakaava 2050 astuu voimaan, korvaa se Pohjanmaan maakuntakaavan 2040.

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 2. - 31.3.2022. Tänä aikana viranomaiset voivat jättää lausuntoja ja muut voivat esittää mielipiteensä. Yhteensä saapui 24 lausunto ja 17 mielipidettä. Vastineet lausuntoihin ja mielipiteisiin hyväksyttiin maakuntahallituksessa 16.5.2022. Lausunnot ja mielipiteet otetaan huomioon Pohjanmaan maakuntakaavan 2050 luonnosta laadittaessa.

Ensimmäinen viranomaisneuvottelu pidettiin 2.6.2022.