TAYVverkosto banneri v2

Pohjanmaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusverkosto: Suunnittelukokous 2

19.6.2024
9:00 - 11:00

Tervetuloa suunnittelemaan Pohjanmaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusverkoston toimintaa!

Aika:
Suunnittelukokous 1: perjantaina 24.5.2024 klo 9–11 (teemojen ideointi)
Suunnittelukokous 2: keskiviikkona 19.6.2024 klo 9–11 (toimintasuunnitelma)

Paikka: Teams / Voit myös osallistua suunnitteluun yhteisellä työskentelyalustalla (ilmoittaudu alla, niin saat linkin Teamsiin/Howspace-alustalle)

Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.fi/questions/adc9fc25ae 

Pohjanmaan liitto kehittää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötään avoimempaan ja verkostomaisempaan suuntaan. Pohjanmaan tasa-arvoryhmä ja kuntien tasa-arvoverkosto korvataan kaikille kiinnostuneille avoimella Pohjanmaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusverkostolla.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusverkoston valmistelu etenee siten, että Pohjanmaan kunnat, valtion viranomaiset, elinkeinoyhtiöt, oppilaitokset ja muut kiinnostuneet kutsutaan suunnittelemaan verkoston toimintaa yhdessä. Valmistelutyön tuloksena syntyy Pohjanmaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusverkoston toimintasuunnitelma vuosille 2024–2025.

Suunnitteluvaiheen jälkeen verkoston toiminta keskittyy teemakohtaiseen työskentelyyn mukaan ilmoittautuneiden toimijoiden kesken. Toimintakauden lopulla keskeiset sidosryhmät kutsutaan jälleen kokoon arvioimaan teemakohtaisen työskentelyn tuloksia ja suunnittelemaan verkoston tulevaa toimintaa.

Lisätietoa:

https://www.obotnia.fi/fi/yhteistyo-ja-edunvalvonta/tasa-arvoryhma/ 

Irina Nori, Pohjanmaan liitto, etunimi.sukunimi@obotnia.fi, puh. 044 032 0644Takaisin