Tietoa meistä

Kehitämme Pohjanmaata! Pohjanmaan liitto on aluekehittäjä yli 176 000 asukkaan Pohjanmaalla. Ajamme asukkaiden, elinkeinoelämän ja kuntien etuja Vaasan ja Pietarsaaren seuduilla sekä Suupohjan rannikkoseudulla.

Liitto on yksi Suomen kahdeksastatoista maakunnan liitosta. Olemme kuntayhtymä, jonka jäseniä ovat neljätoista Pohjanmaan kuntaa.

Vaasan kaupunki

Kalaranta, Vaasa. Kuva: Antti Kuusiniemi

Demokraattinen päätöksenteko perustana

Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää kuntien valitsema kunnanvaltuutetuista koostuva maakuntavaltuusto. Käytännön työtä ohjaa maakuntahallitus.

Pohjanmaan liiton jäsenkunnat rahoittavat pääosan toiminnasta.

Maakunnan liitot ovat lakisääteisiä kuntayhtymiä, joissa kuntien on oltava jäseninä. Päätökset maakuntiin kuuluvista kunnista tekee valtioneuvosto.

Ohjaamme Pohjanmaan kehitystä

Pohjanmaan liitto on maakunnan strateginen suunnittelija, aluekehitystoimien yhteen sovittaja, maakuntakaavoittaja ja edunvalvoja. Valtaosaa tehtävistämme ohjaavat alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annettu laki sekä maankäyttö- ja rakennuslaki.

Ensisijaiset tehtävämme ovat alueiden kehittäminen ja maakuntakaavoitus. Nämä luovat perustan maakunnan edunvalvonnalle. Lisäksi hoidamme maakunnan kulttuuriasioita.

Toiminnallamme on vahva kansainvälinen ulottuvuus. Länsi-Suomen kolmen maakunnan liiton kanssa ylläpidämme Brysselissä yhteistä Eurooppa-toimistoa, joka on EU:hun kohdistuvan edunvalvontamme tärkein etuvartio.

Perussopimus, hallintosääntö ja muuta materiaalia

Pohjanmaan liitto
Hietasaarenkatu 6 B
PL 174, 65101 Vaasa

Henkilökunnan yhteystiedot

Kirjaamon sähköpostiosoite: kirjaamo@obotnia.fi
Henkilökunnan sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@obotnia.fi

Voit lähettää salattua sähköpostia Turvapostin kautta.