Blogi: Demokratiainnovaatioita saavutetaan yhteisellä työllä

Blogi: Demokratiainnovaatioita saavutetaan yhteisellä työllä

3.5.2023

Pohjanmaalla on jo vuosien ajan tehty aktiivisesti työtä asukasosallistumisen vahvistamiseksi. Toimintaa vauhdittivat aikanaan Vaasan yliopiston pioneerityönä vetämät kansalaisraadit, osallistumisohjelmatyö, osallisuusverkostojen toiminta ja kehittäminen sekä moninaiset osallisuutta tukevat yhteiskehittämishankkeet ja kokeilutoiminta. Haasteena kuitenkin ovat asukasosallisuutta mahdollistavien yhteistyörakenteiden luominen – aina ei tiedetä, mitä toisessa organisaatiossa tai kunnassa tehdään osallistumisen saralla.

Tähän haasteeseen on tartuttu kolmen organisaation voimin. Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan hyvinvointialue ja Pohjanmaan Yhdistykset ry. ns. “Pohjalaistiimi” on yksi kuudesta tiimistä, joka pääsi syksyllä 2022 mukaan Sitra Lab 4 -muutosohjelmaan. Ohjelmassa kehitetään ja kokeillaan uusia kunnallisen vaikuttamisen tapoja eri puolella Suomea. Tässä Sitra Lab 4 -ohjelman kokeilevassa ympäristössä olemme yhteistyössä lähteneet uudistamaan osallistuvaa demokratiaa. Tavoitteena on kehittää alueellista osallisuustyötä kokoavat yhteistyörakenteet Pohjanmaalle.

Pohjanmaalla kokeilut ovat lähteneet käyntiin niin kutsutuissa Demokratiatalkoissa, joissa rakennamme yhteisen työn visiota ja tiekarttaa alueen osallisuustyölle. Tarkoitus on tehostaa vuorovaikutusta ja yhteistä työtä eri tahojen välillä sekä kirkastaa alueellista asukasosallisuuden rakennetta. Yhteistyön kautta monipuolistetaan ja sitoudutaan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien vakiinnuttamiseen omissa organisaatioissa sekä yhteisessä rakenteessa.

Pohjimmiltaan olemme demokratian haasteen äärellä. Sitran yliasiamies Jyrki Katainen puhuu Pohjanmaan demokratiatalkoiden tervehdyksessään demokratian paradoksista; luotamme viranomaisiin ja luotamme toisiimme, mutta meillä on ”poikkeuksellisen alhainen käsitys omista vaikuttamismahdollisuuksista”. Yliasiamiehen mukaan maakunnissa, kunnissa ja hyvinvointialueilla tarvitaan uusia demokratiainnovaatioita – yksi uudistus ei riitä, vaan tarvitsemme joukon uusia osallistumisen tapoja. Tällä tavalla voimme vahvistaa omistajuutta demokraattiseen yhteiskuntaan.

Miten Pohjanmaalla yhteistyörakenteita ja alueellista verkostoa kehitetään? Prosessi vaatii aikaa ja ajattelutavan muutosta kohti yhteistä työtä siiloutumisen sijaan. Asioita tulee katsoa laajemmin kuin pelkästään oman organisaation näkökulmasta. On muistettava, että keskiössä ovat yhteiset asukkaat. Uusiin demokratiainnovaatioihin tarvitaan yhteinen tahtotila.

Osallisuutta kokoava verkostorakenne tehostaa yhteistyötä, vähentää päällekkäistä toimintaa ja vahvistaa synergiaetuja. Sen avulla osallistumiseen liittyvä tieto, tietoisuus ja osaaminen kumuloituu organisaatioissa. Sokerina pohjalla se vahvistaa asukkaiden yhdenvertaista mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa asioihin, jotka he kokevat tärkeiksi. Kuntalaisten aktiivinen osallistuminen vaikuttaa vallan yhdenvertaisempaan jakautumiseen ja demokratian vahvistumiseen. Demokratiatalkoot ovat siis kokeilevaa toimintaa, jonka avulla pyrimme vastaamaan demokratian haasteeseen. Sitran asiantuntija Jaakko Porokuokan sanoin: ”Kokeilut ovat yksi keino päästä kiinni muuttuviin haasteisiin. Vaikuttavuus lisääntyy, kun niitä ohjaa laajempi muutosverkosto, jolla on yhteinen suunta.”

Lue lisää muutosohjelmasta ja kuuntele Sitran yliasiamies Jyrki Kataisen videotervehdys Pohjanmaalle (vaatii rekisteröitymisen): https://sitra-lab-demokratia.in.howspace.com/

Jaakko Porokuokka: Yhteiskunnallisiin kokeiluihin tarvitaan jaettu suunta.

Lotta Pitkänen, aluekehitysasiantuntija, Pohjanmaan liitto

Jessica Nygård, Hyte-työn projektipäällikkö, Pohjanmaan hyvinvointialue

Kuvassa: Jessica Nygård, Tuija Kivioja, Sari West, Lotta Pitkänen ja Raija Koivisto.

Siirry "Blogi"-sivulle