Maakunnan suunnittelujärjestelmä

Aluekehitys

Aluekehityksen työkaluja ovat:

  • maakuntastrategia
  • toimeenpanosuunnitelma
  • hanke- ja muu kehittämisrahoitus
  • edunvalvonta-aineisto.

Maakunnan tärkein suunnitteluasiakirja on pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteet ja tarpeet sekä keskeisimmät hankkeet ja toimenpiteet kokoava maakuntastrategia.

Kaavoitus

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma maakunnan maankäytöstä. Kaava voi koskea koko maakunnan aluetta, mutta myös pienempää osa-aluetta tai tiettyä teemaa. Maakuntakaava sisältää maakunnan kehityksen kannalta oleelliset alueet, ja se ohjaa kuntien kaavoitusta ja viranomaisten muuta alueiden käyttöä koskevaa suunnittelua.

Pohjanmaan maakuntakaava on kokonaismaakuntakaava, joka kattaa koko maakunnan ja sen kaikki yhdyskuntatoiminnot. Kaavan yksityiskohdat esitetään kartalla kaavamerkintöinä ja -määräyksinä. Kaavaan kuuluu myös selostusosa. Maakuntakaavaa päivitetään ns. vaihemaakuntakaavoilla.

Maakuntastrategia sisältää sekä maakuntasuunnitelman ja -ohjelman. Maakuntasuunnitelma ohjaa maakuntakaavaa, merialuesuunnitelmaa, liikennejärjestelmäsuunnitelmaa ja älykkään erikoistumisen strategiaa. Maakuntaohjelma puolestaan toimii rahoitussuunnitelman pohjana.