Yhteystiedot

Liiton virasto on jaettu neljään päävastuualueeseen:

  • Esikuntatoiminto
  • Alueiden kehittämisen yksikkö
  • Alueiden käytön suunnittelun yksikkö
  • Kulttuuriyksikkö


Pohjanmaan liittoa johtaa

Hae yhteyshenkilöitä

Sini Bjorkholm
Taidepedagogi, BARK
23.1–31.12.2023
piab
Aluekoordinaattori
Baltic Sea Region Cultural Pearls for more resilient Cities and Regions -hanke 17.2.2023-31.12.2025
Byskata Karl Gustav IMG 9827
Aluekehitysasiantuntija
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitus ja alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen rahoitus (AKKE)
Dahl Johanna IMG 0075
Aluekehitysasiantuntija
Innovaation ja kasvun strategia (älykäs erikoistuminen), kansainväliset projektit ja verkostot
Ehrs Susanna IMG 9690
Aluekehitysasiantuntija
Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen rahoitus (AKKE) ja Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) rahoitus
Aluekehitysasiantuntija (Programme Officer)
Olen osa Interreg Auroran sihteeristöä (joint secretariat)
Interreg Aurora -rahoitus
21.11.2022-30.6.2023
Haapasaari Julia
Hankesihteeri
Vaikuttavat ilmastotoimet Pohjanmaan kunnissa, 1.1.-30.6.2023
Hoglund Marianne IMG 9959
Hallintosihteeri
Asianhallinta, kirjaamo, maakuntajohtajan sihteeri
Johnsson Jerker IMG 9939
Aluekehitysasiantuntija, kv-koordinaattori
Leppanen Johanna IMG 0216
Aluekehitysasiantuntija
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitus, maakunnan yhteistyöryhmä
Projektipäällikkö
Kulttuuria kokemusasiantuntijan kanssa -hanke 6.3.2023-31.12.2024
Nori Irina IMG 0132
Aluekehitysasiantuntija
Maakuntastrategia, tulevaisuustyö ja tilastot, osallisuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Nylund Ulrika IMG 7463 v2
Taloussihteeri
Reskontra, laskutus, maksatushakemukset (Botnia-Atlantica)
NYMAN KATJA IMG 5938
Viestintäkoordinaattori
(Sijaisuus 1.9.2024 asti)
PUNNONEN SEIJA IMG 9852
Kulttuurisuunnittelija
Kaikukortti, kulttuurimatkailu
Rannanpaa Stefan IMG 9920
Aluekehitysasiantuntija (työvapaalla 1.11.2022–31.5.2023)
Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen rahoitus (AKKE), Interreg Botnia-Atlantica- ja Interreg Aurora -rahoitus, maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö, matkailuasiat
Riusala Kimmo IMG 9981
Aluekehitysasiantuntija
Maaseudun kehittäminen, edunvalvonta, koulutus- ja korkeakoulupolitiikka, tulevaisuustyö ja ennakointi
Sjolind Marie IMG 9725
Viestintäkoordinaattori (työvapaalla 1.9.2022–1.9.2024)
Ulfvens Niklas IMG 0147
Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö
Elinkeino-, innovaatio- ja rahoituskysymykset