Kontaktuppgifter

Förbundets ämbetsverk är indelat i fyra huvudansvarsområden – i en stabsfunktion och tre enheter:

  • Stabsfunktionen
  • Enheten för regionutveckling
  • Enheten för områdesplanering
  • Enheten för kulturverksamhet

Österbottens förbund leds av

Sök kontaktpersoner

Johnsson Jerker IMG 9939
Regionutvecklingsexpert, internationell koordinator