Kontaktuppgifter

Postadress: PB 174, 65101 Vasa

Besöksadress: Sandögatan 6 B, Vasa

Faktureringsanvisningar

Registratorskontorets e-postadress: kirjaamo@obotnia.fi
Personalens e-postadresser: fornamn.efternamn@obotnia.fi

Du kan skicka krypterad e-post via tjänsten Turvaposti.

Förbundets ämbetsverk är indelat i fyra huvudansvarsområden – i en stabsfunktion och tre enheter:

  • Stabsfunktionen
  • Enheten för regionutveckling
  • Enheten för områdesplanering
  • Enheten för kulturverksamhet

Österbottens förbund leds av

Mats Brandt obotnia
Landskapsdirektör
mats.brandt(at)obotnia.fi

Sök kontaktpersoner

Asunmaa Riikka
Regionplanerare
riikka.asunmaa(at)obotnia.fi
Sini Bjorkholm
Konstpedagog, BARK
sini.bjorkholm(at)obotnia.fi
piab
Regional samordnare
pia.blomstrom(at)obotnia.fi
Projektet Baltic Sea Region Cultural Pearls for more resilient Cities and Regions 17.2.2023–31.12.2025
Bonn Christina IMG 0213
Miljöexpert
christine.bonn(at)obotnia.fi
Mats Brandt obotnia
Landskapsdirektör
mats.brandt(at)obotnia.fi
Byskata Karl Gustav IMG 9827
Regionutvecklingsexpert
karl-gustav.byskata(at)obotnia.fi
Finansiering ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och anslaget för hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE)
Dahl Johanna IMG 0075
Regionutvecklingsexpert
johanna.dahl(at)obotnia.fi
Strategi för innovation och tillväxt (smart specialisering), internationella projekt och nätverk
Ehrs Susanna IMG 9690
Regionutvecklingsexpert
susanna.ehrs(at)obotnia.fi
Finansiering från Interreg Aurora
personalfoto siluett
Förvaltningsansvarig
margot.from(at)obotnia.fi
Hautamaki Tarja IMG 0100 2
Kulturchef
tarja.hautamaki(at)obotnia.fi
Holm Ann IMG 9795
Regionplaneringsdirektör
ann.holm(at)obotnia.fi
Haggblom Marika
Regionplanerare
marika.haggblom(at)obotnia.fi
Hoglund Marianne IMG 9959
Förvaltningsexpert
marianne.hoglund(at)obotnia.fi
Ärendehantering, registratur, landskapsdirektörens sekreterare
Isoniemi Riitta IMG 0111
Utbetalningsexpert
riitta.isoniemi(at)obotnia.fi
Johnsson Jerker IMG 9939
Regionutvecklingsexpert, internationell koordinator
jerker.johnson(at)obotnia.fi
Leppanen Johanna IMG 0216
Regionutvecklingsexpert
johanna.leppanen(at)obotnia.fi
Finansiering ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), landskapets samarbetsgrupp
Nori Irina IMG 0132
Regionutvecklingsexpert
irina.nori(at)obotnia.fi
Landskapsstrategi, framtidsarbete och statistik, delaktighet, jämställdhet och jämlikhet
Nylund Ulrika IMG 7463 v2
Ekonomiassistent
ulrica.nylund(at)obotnia.fi
Reskontra, fakturering, utbetalningsansökningar (Botnia-Atlantica)
Nylund Viktoria IMG 0007
Kulturplanerare, BARK
victoria.nylund(at)obotnia.fi
Ekonomiansvarig
linda.pellas(at)obotnia.fi
Projektledare
kaisa.penttila(at)obotnia.fi
Innovation Valley
Piitulainen Emilia IMG 6028
Regionutvecklingsexpert
emilia.piitulainen(at)obotnia.fi
Pitkanen Lotta
Regionutvecklingsexpert
lotta.pitkanen(at)obotnia.fi
PUNNONEN SEIJA IMG 9852
Kulturplanerare
seija.punnonen(at)obotnia.fi
Kaikukortti, kulturturism
Riusala Kimmo IMG 9981
Regionutvecklingsexpert
kimmo.riusala(at)obotnia.fi
Landsbygdsutveckling, intressebevakning, utbildnings- och högskolepolitik, framtidsarbete och prognostisering
Sjoblom Ann Christine  6622
Byråsekreterare
ann-christine.sjoblom(at)obotnia.fi
Sjolind Marie IMG 9725
Kommunikationskoordinator (arbetsledig 1.9.2022–1.9.2024)
marie.sjolind(at)obotnia.fi
Skog Mandell Harriet IMG 9610
Translator
harriet.skog-mandell(at)obotnia.fi
Kommunikationskoordinator
jonas.strom(at)obotnia.fi
Vikarie 1.11.2023–31.8.2024
Projektchef
pia.timberg(at)obotnia.fi
Projektet Kultur med en erfarenhetsexpert 9.10.2023–31.12.2024
Ulfvens Niklas IMG 0147
Regionutvecklingsdirektör
niklas.ulfvens(at)obotnia.fi
Voldi Tero IMG 9614
Trafikexpert
tero.voldi(at)obotnia.fi
Ylikoski Anniina IMG 9947
Koordinator, BARK
annina.ylikoski(at)obotnia.fi