Har du en bra projektidé?
Sök ERUF-medel senast 9.3.2020!
Hur utvecklas landskapet på två decennier?
Påverka Österbottens landskapsplan 2040.
Mötesdokument
Söker du förbundets verksamhetsorgans föredragningslistor eller protokoll?
Gillar du siffror?
Ta en titt på statistiken över Österbotten. Vi samlar aktuella uppgifter på www.osterbottenisiffror.fi.
Vi finansierar

 CoProtolab webÖsterbottens förbund finansierar projekt som utvecklar landskapet och som stöder förverkligandet av landskapsstrategin. Via oss kan du söka finansiering för ERUF-projekt kring till exempel digitalisering, innovation och koldioxidsnål ekonomi. Vi beviljar också den finländska nationella medfinansieringen till projekt som söker finansiering ur Botnia-Atlanticaprogrammet.

Läs mer om pågående projekt i projektregistret