Hem

Regional finansiering skapar innovationer och utveckling

Att säkra sin konkurrenskraft i en alltmer digitaliserad värld är en central utmaning för Österbottens tillverkande industri och utbildningssystem.

Genom att främja samarbetet kring nya teknologier hjälper Österbottens förbund regionen att klara av utmaningen.