Har du en bra projektidé?
Sök ERUF-medel senast 9.3.2020!
Hur utvecklas landskapet på två decennier?
Påverka Österbottens landskapsplan 2040.
Mötesdokument
Söker du förbundets verksamhetsorgans föredragningslistor eller protokoll?
Gillar du siffror?
Ta en titt på statistiken över Österbotten. Vi samlar aktuella uppgifter på www.osterbottenisiffror.fi.
Landskapsplanen 2040

Landskapsplanen2040 bild3 kvadratFörslaget till Österbottens landskapsplan 2040 är framlagt 9.12.2019–31.1.2020. Under den tid som planförslaget är framlagt kan alla intressenter lämna in anmärkningar.

Här hittar du plandokumenten.