Landskapsreformen i Österbotten
Reformen gör att vi i brett samarbete och tillsammans med invånarna kan stärka vårt landskap.
Möten och evenemang
Förbundets egna möten och evenemang är samlade på ett ställe.
Landskapsplanen 2040
Vi jobbar som bäst med landskapsplanen 2040. Delta i processen du med!
Vackra österbottniska landskap
Vi har samlat dem på Pinterest. Kolla dem och bli inspirerad!
Mötesdokument
Söker du förbundets verksamhetsorgans föredragningslistor eller protokoll?
Vi är alla individer
Trots det behövs det också statistiska uppgifter. Bekanta dig med www.osterbottenisiffror.fi.
Mötesdokument
Söker du förbundets verksamhetsorgans föredragningslistor eller protokoll?
TILLSÄTTANDE AV ÖSTERBOTTENS ORGANISATIONSDELEGATION

Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund beslöt 26.3.2018 att tillsätta Österbottens organisationsdelegation för mandatperioden 2018–2020. Vidare beslöt landskapsstyrelsen att inleda processen för att utse medlemmar till delegationen.

Organisationer och föreningar i Österbotten ombes föreslå lämpliga personer till medlemmar i organisationsdelegationen senast 30.4.2018.

 

 

 

element utan slogan